Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA :: 2002

Núria Amat

Jurat: Francisco Rico (president)
Concha Garcia
Lluís Izquierdo
Jordi Virallonga
Carlos Zanón

El jurat del premi Ciutat de Barcelona en la categoria de Literatura en Llengua Castellana, ha acordat atorgar, per majoria, el Premi de Literatura en llengua castellana a Núria Amat, autora del llibre Reina de América, “por la perceptiva concreció d’ energía creativa i inspiració lírica en un personaje de dona”.