Barcelona Cultura
Skip to main content

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN PREMSA ESCRITA :: 2002

Agustí Fancelli

Jurat: Josep Martí Gómez (president)
Albert Sáez
Alfredo Abián
Xavier Vidal-Folch
Albert Montagut

El jurat ha acordat per majoria concedir el premi a Agustí Fancelli “pel reportatge ‘Barcelona, adonde vas’, publicat a El Pais Semanal el dia 14 de juliol del 2002. El jurat valora aquest treball que sintetitza la relació entre Barcelona i la seva cultura. Aquest text és exponent d’altres treballs periodístics del mateix autor al llarg de l’any 2002, expressats en distints gèneres com el reportatge, la informació i l’opinió”.