Barcelona Cultura
Skip to main content

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN RÀDIO I TELEVISIÓ :: 2002

La Columna

Jurat: Josep Mª Martí (president)
Elisenda Roca
Joan Úbeda
Ramon Colom
Teresa Cendrós

El jurat ha acordat per unanimitat atorgar el premi al programa La Columna de Televisió de Catalunya, dirigit i presentat per Júlia Otero, “per haver-se convertit en una alternativa digna a l’oferta de perfil baix de les tardes televisives, gràcies a un tractament adequat dels continguts diversos del magazine”.