Barcelona Cultura
Skip to main content

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2002

Marició Janué i Miret

Jurat: Josep Fontana (president)
Manel Risques
Josep Mª Salrach
Borja de Riquer
Mary Nash

El jurat acorda, per majoria, atorgar el premi Agustí Duran i Sanpere a Marició Janué pel llibre ‘Els polítics en temps de la revolució. La vida política a Barcelona durant el sexenni revolucionari’, “per la seva aportació de materials i perspectives innovadores sobre el conjunt de la vida política a la ciutat de Barcelona en un període d’intensa transformació social”.