Barcelona Cultura
Skip to main content

PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA :: 2002

Valentí Fuster

Jurat: Narcís Serra (president)
Ion de la Riva
Leopoldo Rodés
Andreu Claret
Victòria Camps

El jurat ha acordat, per unanimitat, atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Projecció Internacional al cardiòleg Valentí Fuster “pel seu nomenament, l’any 2002, com a president de la Federació Mundial de Cardiologia, reconeixement d’una llarga trajectòria en el terreny de la investigació científica i mèdica. Al mateix temps ha contribuït a la projecció de Barcelona dins de la comunitat científica mundial”.

Així mateix, el jurat, acorda concedir una menció especial al conjunt d’institucions públiques i iniciatives privades que han fet arribar Antoni Gaudí i la seva obra arreu del món mitjançant el projecte 2002 Any Internacional Gaudí.