Barcelona Cultura
Skip to main content
José Antonio Lapeña i Elias Torres Tur - Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2004

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2004

José Antonio Lapeña i Elias Torres Tur

Jurat: Lluís Cantallops (president)
Itziar González Virós
Anatxu Zabalbeascoa
Enric Batlle

José Antonio Lapeña i Elias Torres Tur han estat guardonats, per unanimitat, amb el premi d’Arquitectura pel projecte de l’esplanada i la planta fotovoltàica del Fòrum. El jurat ha valorat “el paper integrador del projecte front la manifesta incongruència dels objectes que l’envolten. El projecte”, sosté el jurat, “indaga en la nova tipologia d’espai públic que necessitarà d’un constant compromís pel seu manteniment i ús, tant de la ciutadania com de l’administració municipal. Tot i el risc de la proposta, l’esplanada del Fòrum significarà la reconquesta d’un territori marginal en què es coronaran dos dels eixos estructuradors de la ciutat”.
El Jurat atorga una menció especial als senyors Robert i Esteve Terradas Muntañola, per l’edifici CosmoCaixa, Museu de la Ciència de Barcelona, per la simbiosi entre les solucions arquitectòniques i urbanístiques i els continguts i les exigències d’un programa museístic i didàctic ambiciós, de qualitat i de gran complexitat .