Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Fuster Sobrepere - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona 2004

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2004

Joan Fuster Sobrepere

Jurat: Josep Fontana (president)
Pere Gabriel
Josep M.Muñoz
Manel Risques
Mary Nash

Joan Fuster Sobrepere, ha obtingut, per majoria, el premi d’Història per la tesi ‘Barcelona a la dècada moderada (1843-1854)’. El projecte industrialista en la construcció de l’estat centralista. El jurat, format ha destacat “la important aportació sobre un període poc conegut de la història de Barcelona i per incidir en unes noves perspectives interpretatives del món polític i institucional de la dècada moderna”.