Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Colom - Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Plàstiques 2005

ARTS PLÀSTIQUES :: 2005

Joan Colom

Jurat: Rosa M. Malet (presidenta)
Joan Bufill
Daniel Giralt-Miracle
Glòria Picazo
Catalina Serra

Joan Colom ha obtingut, per unanimitat, el guardó en la categoria d’Arts Plàstiques, “per ser un dels fotògrafs que millor ha reflectit el vessant humà de la Barcelona més popular, tant en el seu treball recent en color com a les fotografies en blanc i negre dels anys 1958 a 1964 que es van poder veure a la retrospectiva presentada a l’Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona”.