Barcelona Cultura
Skip to main content
Luis Alberto Pérez Jurado - Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Científica 2005

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA :: 2005

Luis Alberto Pérez Jurado

Jurat: Ricard Guerrero (president)
Marta Aymerich
Gonzalo Casino
Mara Dierssen
Óscar Vilarroya

Luis Alberto Pérez Jurado ha estat guardonat, per unanimitat, pel seu treball sobre mecanismes evolutius que conformen l’estructura genòmica de la regió cromosòmica corresponent a la síndrome de Williams-Beuren, publicat a la revista Genome Research el 2005. El jurat ha valorat “que el treball demostra l’impacte crucial en el procés d’especiació d’una fracció del genoma humà implicada en la síndrome de Williams-Beuren, com també presenta el seu paper en el desenvolupament de diferències adaptatives i funcionals, l’aparició de nous gens i l’evolució de l’organització del genoma humà. El treball utilitza les tècniques més avançades en el camp de la genòmica funcional i aporta noves hipòtesis relacionades amb els mecanismes genètics de les malalties”.