Barcelona Cultura
Skip to main content
Josep Maria Guilemany, Javier Fernández i Joan Ramon Miguel - Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Tecnològica 2005

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2005

Josep Maria Guilemany, Javier Fernández i Joan Ramon Miguel

Jurat: Alícia Casals (presidenta)
Josep Casanovas
Francesc Xavier Gil
Marc Lloveras
Josep Miquel Piqué

Josep Maria Guilemany, Javier Fernández i Joan Ramon Miguel, del Centre de Projecció Tèrmica de la Universitat de Barcelona, han estat guardonats, per unanimitat, pels seus treballs “en ciència i enginyeria de superfícies, i l’aplicació de recobriments per a la modificació de les propietats dels materials en els camps de l’aeronàutica, astronàutica, automoció, biomedicina i mediambient”. El jurat ha destacat la importància de la recerca en el camp de la ciència i tecnologia de materials que situa a Barcelona en la primera línia internacional en aquest àmbit.