Barcelona Cultura
Skip to main content
Jordi Sarsanedas - Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en Llengua Catalana 2005

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA :: 2005

Jordi Sarsanedas

Jurat: Ramon Pla (president)
Carme Arnau
Flavia Company
Xavier Pla
Màrius Serra

Jordi Sarsanedas ha estat guardonat, per majoria, per l’obra Una discreta venjança, “una mirada sensible a la vida quotidiana de la ciutat, capaç de convertir les anècdotes en expressió d’emocions i sensacions memorables”.