Barcelona Cultura
Skip to main content
Albert Garcia Espuche - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona 2005

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2005

Albert Garcia Espuche

Jurat: Josep Fontana (president)
Pere Gabriel
Josep M.Muñoz
Mary Nash
Manel Risques

Albert Garcia Espuche ha obtingut, per majoria, el Premi Agustí Duran Sanpere d’Història de Barcelona per la seva obra Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714). El jurat ha valorat “la seva excel·lent caracterització d’un període significatiu de la història de la ciutat de Barcelona, des d’una perspectiva suggeridora i innovadora”. El jurat ha acordat atorgar una menció especial a Luis R. Corteguera per la seva obra Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, “per la seva aportació en el terreny de la dinàmica de la política d’una societat estamental”.