Barcelona Cultura
Skip to main content
Albert Pol - Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Científica 2006

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA :: 2006

Albert Pol

Jurat: Ricard Guerrero (president)
Fàtima Bosch
Gonzalo Casino
Mara Dierssen
Óscar Vilarroya

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Investigació Científica “Ciutat de Barcelona 2006” a Albert Pol, del Departament de Biologia Cel·lular de la Facultat de Medicina de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Universitat de Barcelona, per la seva contribució al coneixement dels mecanismes moleculars implicats en la regeneració hepàtica.