Barcelona Cultura
Skip to main content
Xavier Domènech - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona 2006

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2006

Xavier Domènech

Jurat: Borja de Riquer (president)
Joaquim Albareda
Josep M.Muñoz
Manel Risques

El Ciutat de Barcelona 2006 d’Història ha estat atorgat, per majoria, a Xavier Domènech per la tesi Pequeños grandes cambios. Movimiento obrero y cambio político en la década de los sesenta. En opinió del jurat, es tracta “d’una excel·lent recerca sobre la gènesi del nou moviment obrer a Barcelona i la seva àrea des de finals dels anys 50 i la seva consolidació als 60”. “La investigació”, sosté el jurat, “incorpora importants testimonis documentals i orals inèdits i es caracteritza per la seva maduresa conceptual, sobretot en posar un especial èmfasi en el paper d’aquest moviment obrer en el procés de transició democràtica”.