Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Sellent Arús - Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana 2006

TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA :: 2006

Joan Sellent Arús

Jurat: Sean Golden (president)
Maria Pilar Estelrich
Xavier Pàmies
Mercè Tricàs

El Jurat acorda atorgar, per unanimitat, el Premi de Traducció en Llengua Catalana a Joan Sellent Arús per la traducció de Panorama des del pont d’Arthur Miller, per haver superat de manera brillant les dificultats afegides que implica la producció d’un text teatral amb gran diversitat de registres socioeconòmics i regionals. El jurat valora especialment el model de llengua utilitzada, que s’ha erigit en punt de referència de la traducció de teatre en català.