Barcelona Cultura
Skip to main content
Josep Miàs - Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i urbanisme 2007

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP M. MONTANER (PRESIDENT), JOSEP BOHIGAS, PEP LLINÀS, CARME PINÓS I ANATXU ZABALBEASCOA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ARQUITECTURA A

Josep Miàs,

pel Mercat de la Barceloneta, perquè ha aconseguit establir diferents relacions amb l’entorn pròxim a partir de la utilització d’instruments d’arquitectura expressius i arriscats, que han permès donar sentit i habitabilitat a la coberta.

El Jurat atorga una menció especial a RCR Aranda, Pigem, Vilalta Arquitectes, per la Biblioteca Joan Oliver, perquè han configurat un edifici que concilia tres programes —una biblioteca, un casal d’avis i un espai interior d’illa— que s’organitzen per formar un jardí que s’obre cap als carrers de l’Eixample.