Barcelona Cultura
Skip to main content
Consuelo Bautista - Premi Ciutat de Barcelona d'Arts plàstiques 2007

ARTS PLÀSTIQUES :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER ROSA MARIA MALET (PRESIDENTA), IGNASI ABALLÍ, CARLES GUERRA, GLÒRIA PICAZO I CATALINA SERRA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ARTS PLÀSTIQUES A

Consuelo Bautista,

pel projecte fotogràfic A los invisibles, presentat per primer cop a la Galeria H2O i ampliat de manera innovadora amb la publicació gratuïta repartida amb la col·laboració de col·lectius d’immigrants en el marc de l’esdeveniment Tràfic07 celebrat al CCCB.