Barcelona Cultura
Skip to main content
Maria Josep Balsach - Premi Ciutat de Barcelona d'Assaig 2007

ASSAIG :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER LLUÍS IZQUIERDO (PRESIDENT), ANTON M. ESPADALER, ANNA RODRÍGUEZ, FERRAN SÁEZ MATEU I SERGIO VILA-SANJUÁN, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ASSAIG A

Maria Josep Balsach,

per Joan Miró. Cosmogonies d’un món originari, perquè mostra la subtil interpretació del món simbòlic mironià, afavorida per una magnífica edició.

El Jurat atorga una menció especial a El misterioso caso alemán, de Rosa Sala Rose, perquè fa una aproximació crítica a un procés cultural decisiu en la història europea.