Barcelona Cultura
Skip to main content
Pere Portabella - Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals 2007

AUDIOVISUALS :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER LLUÍS BONET MOJICA (PRESIDENT), CONXITA CASANOVAS, EDUARDO DE VICENTE, ANDRÉS HISPANO I MONTSERRAT MARTÍ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’AUDIOVISUALS A

Pere Portabella,

per la seva pel·lícula El silenci abans de Bach, perquè fa del cinema una eina de reflexió, d’investigació i de connexió amb altres disciplines artístiques.