Barcelona Cultura
Skip to main content
Teresa Serra, del CEIP Collaso i Gil - Premi Ciutat de Barcelona d'Educació 2007

EDUCACIÓ :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER CARME SALA (PRESIDENTA), ENRIC CALPENA, LLUÍS FILELLA, TERESA GUILLAUMES I FRANCESC IMBERNON, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A

Teresa Serra, del CEIP Collaso i Gil,

per la seva tasca com a mestra d’educació infantil amb nens i nenes de diversos països i en situacions socioeconòmiques desfavorides, en què ha aportat el seu bagatge, conjuntament amb l’equip de professionals de l’escola, vers la construcció d’un projecte educatiu inclusiu i multicultural. La seva trajectòria professional, i especialment durant el darrer any, va més enllà del que és el treball a l’aula, implicant les famílies i l’entorn en benefici de la convivència i la cohesió social d’un barri amb una gran diversitat.