Barcelona Cultura
Skip to main content
Pere Rovira - Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua catalana 2007

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER MÀRIUS SERRA (PRESIDENT), FLÀVIA COMPANY, MIQUEL DE PALOL, XAVIER MORET I MANEL OLLÉ, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA EN LLENGUA CATALANA A

Pere Rovira,

per la novel·la L’amor boig, per l’amplitud de registres amb què expressa el recorregut emocional dels personatges i per la riquesa formal amb què descriu la passió amorosa.