Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2010

 

EL JURAT, COMPOST PER CARLOS FERRATER, ZAIDA MUXÍ, DANIEL GIRALT-MIRACLE, MÒNICA GILI I XAVIER MONTEYS, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’ARQUITECTURA I URBANISME A

la nau del Temple de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí,

 

portada a terme per l’equip de la Direcció Facultativa format per Jordi Bonet i Armengol, Carles Buxadé i Ribot, Jordi Coll Grifoll, Jordi Faulí i Oller, Josep Gómez Serrano i Joan Margarit i Consarnau. La nau té una estructura que, atès el peculiar procés de la seva construcció, ha fet que una solució original hagi estat l’estímul, i si no el model, de moltes estructures construïdes amb posterioritat. La magnificència de l’espai s’imposa per sobre dels detalls.