Barcelona Cultura
Skip to main content

EDUCACIÓ :: 2010

 

EL JURAT, COMPOST PER JOAN MANUEL DEL POZO, TERESA GONZÁLEZ, JORDI SÁNCHEZ, ASSUMPTA SOGAS I JORDI PERICOT, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A

projecte «Bandes fora!» de l’Institut Joan d’Àustria,

 

coordinat per les tutores Gemma Castro i Gemma Montoya. El jurat ha valorat la capacitat del projecte per afrontar constructivament el problema de les bandes juvenils, tot defugint estereotips discriminatoris, implicant-hi els mateixos joves i fomentant en positiu l’associacionisme juvenil.