Barcelona Cultura
Skip to main content
Born CC - Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i urbanisme 2013

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2013

 

EL JURAT, COMPOST PER JORDI BADIA (PRESIDENT), JÚLIA SCHULTZ-DORNBURG, DANIEL GIRALT-MIRACLE I MERITXELL INARAJA, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

al Born CC

 

Com a projecte coral sota la direcció d’Enric Sòria i Rafael de Cáceres com a redactors del projecte arquitectònic, BOPBAA ARQUITECTURA S.L.i VARIS ARQUITECTES S.L., responsables de la museografia i l’interiorisme i VORA ARQUITECTURA SCPP i PCG Arquitectura e Ingeniería SLP pels espais exteriors que envolten el Born CC.

Pel que significa per la ciutat la recuperació d’aquest espai i la dinamització que suposarà de tota una àrea urbana. En aquest sentit el jurat valora molt especialment l’encert de l’espai públic que el travessa i l’envolta per tal de construir ciutat.