Barcelona Cultura
Skip to main content
Maria Pia Cosma - Premi Ciutat de Barcelona de Ciències de la vida 2015

CIÈNCIES DE LA VIDA :: 2015

 

EL JURAT, COMPOST JAUME BERTRANPETIT (PRESIDENT), MONTSERRAT VENDRELL, JOAN SEOANE, PATRICK ALOY I FRANCESC PIFERRER ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

a Maria Pia Cosma, investigadora ICREA a la Universitat Pompeu Fabra,

 

pel treball publicat a la revista Cell, que aporta una nova visió de com el DNA s’organitza en la compactació del genoma amb implicacions funcionals en l’expressió gènica i l’establiment dels diferents tipus cel•lulars, incloent-hi les cèl•lules mare.

Menció especial a Paloma Mas, pel seu treball a la revista Cell, per dilucidar els mecanismes dels ritmes circadians (cicle nit-dia) en plantes, tot trobant paral•lelismes amb els corresponents rellotges dels mamífers.

Vídeo moment del lliurament
Video - Maria Pia Cosma - Premi Ciutat de Barcelona de Ciències de la vida 2015