Barcelona Cultura
Skip to main content
Alessandro Ravotto - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d'Història Barcelona 2017

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2017

 

El jurat, integrat per Francesc Vilanova (president), Esther Pino, Marina Picazo, Josep Maria Salrach, i Maria del Carme Riu, han atorgat per unanimitat el premi Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona 2017 a Alessandro Ravotto, per la seva tesi doctoral La muralla de Barcino, presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigida per la doctora Isabel Rodà de Llanza. El Jurat considera que és una recerca molt sòlida, feta amb metodologia moderna, on es fa una anàlisi comparada entre la primera muralla de Barcelona i exemples coetanis de muralles de ciutats italianes, i és també una síntesi excel·lent de totes les recerques arqueològiques i documentals sobre la qüestió.

 

Vídeo moment del lliurament

2017AgustiDuraniSanpere