Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2018

El jurat, integrat per Olga Tarrassó, Ramon Faura, Laia Grau i Blanca Pujals, ha atorgat per unanimitat el premi d’arquitectura a la

Cooperativa d’Arquitectes Lacol

pel projecte Cooperativa d’Habitatges La Borda. Es valora l’alta qualitat arquitectònica fruit d’un procés col·laboratiu que planteja una alternativa efectiva a les lògiques imperants del mercat. Destaquem tres aspectes: l’arriscada formalització de l’espai comú, generós i versàtil; l’alt grau de sostenibilitat i eficiència energètica assolits, i la qualitat d’uns habitatges molt per sobre de l’estàndard habitual.

Vídeo moment del lliurament

Arquitectura