Barcelona Cultura
Skip to main content

AUDIOVISUALS :: 2018

El jurat, format per Ingrid Guardiola, Núria Aidelman, Ventura Durall, Eulàlia Iglesias Huix i Marla Jacarilla, acorda per majoria atorgar el premi d’audiovisuals a l’entitat

Zumzeig

per difondre el cinema d’autor nacional i internacional que no troba espai en les sales comercials. Aquest any 2018 ha estat especialment significativa la seva imbricació amb festivals de cinema i amb el teixit social del barri.

Vídeo moment del lliurament

Audiovisuals