Barcelona Cultura
Skip to main content

CIÈNCIES AMBIENTALS I DE LA TERRA :: 2018

El jurat, format per Eva Cacho, Frederic Bartumeus, Francisco J. Doblas-Reyes, Xavier Rodó i Jaume Terradas, acorda per majoria atorgar el premi de ciències ambientals i de la Terra a l’article

Global trends in carbon sinks and their relationships with CO2 and temperature

dels investigadors Marcos Fernández-Martínez, Jordi Sardans i Josep Peñuelas i publicat a la revista Nature Climate Change, per la quantificació a escala global de la resposta de la productivitat neta dels ecosistemes terrestres als increments del CO2 i la temperatura. Aquest treball aporta una informació clau per valorar el paper de la vegetació en l’evolució dels gasos amb efecte d’hivernacle en el planeta.

Vídeo moment del lliurament

CienciesAmbientals