Barcelona Cultura
Skip to main content

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2018

El jurat, format per Francesc Vilanova, Marina Picazo, Jose Luis Oyón, Carme Riu i Josep Maria Salrach acorda per majoria atorgar el premi Agustí Duran i Sanpere d’història a

Miquel Amengual Bibiloni

per la seva tesi doctoral La immigració francesa a l’àrea de Barcelona a l’època moderna (segles XV, XVI i XVII), basada en una recerca en fonts molt riques i a la vegada poc estudiades. La seva anàlisi permet arribar a conclusions que ratifiquen hipòtesis historiogràfiques avançades dècades enrere i alhora corregir desviacions i errors heretats. Aquesta tesi aporta una visió global d’un fenomen cabdal de l’època moderna com és la mobilitat de les poblacions europees, un fenomen d’ahir que ajuda a pensar la problemàtica de les migracions d’avui.

Vídeo moment del lliurament

AgustiDuran