La Festa Major de Gràcia aconsegueix recollir de forma selectiva un 21% dels residus que genera : Servei de Premsa

La Festa Major de Gràcia aconsegueix recollir de forma selectiva un 21% dels residus que genera

18/08/2011

La Festa Major de Gràcia ha generat, a l´equador de la celebració, un total de 9.330 quilos de brossa recollida de forma selectiva, de la qual 2.995 quilos són paper; uns 4.397 quilos són envasos, i la resta, 1.938 quilos, són vidre. Aquestes xifres es completen amb els 600 quilos de vidre que fins ara s´han recollit des dels bujols de recollida de vidre repartits als carrers organitzadors, i els 22.550 quilos de brossa orgànica recollida dels contenidors marrons.

Aquesta dada suposa un 21% del total de residus que ha generat la Festa Major de Gràcia des que va començar fins avui. En total, s´han col·locat 560 papereres de cartró de reforç a la via pública, que diàriament es van buidant i substituint en cas de necessitat. En total, els residus de neteja viària de tot l´àmbit de la festa han arribat als 20.380 quilos.

L´Àrea de Medi Ambient de l´Ajuntament de Barcelona, juntament amb la regidoria de Gràcia i, d´acord amb la Fundació Festa Major de Gràcia, ha volgut abordar, un any més, amb els carrers participants, la millora dels aspectes de sostenibilitat de la festa en l´àmbit del soroll, l´accessibilitat, la recollida selectiva, etc..

Per aquesta raó, a cada carrer organitzador se li ha repartit el bujol corresponent de la recollida selectiva, que cada nit han de buidar en els contenidors. També se´ls ha facilitat totes les indicacions i la informació per a facilitar la gestió dels residus.

En tot l´àmbit de la Vila hi ha uns 20 punts de brossa neta, que inclouen els contenidors groc, blau i verd. Tots els carrers que participen a la festa tenen un d´aquests punts a prop, de manera que poden gestionar els seus residus de forma separada.

Com l´any passat, enguany, en el marc dels plans d´ocupació, la Festa Major disposa d´un equip de informadors mediambientals, que treballen tots els temes de sostenibilitat i accessibilitat i donen suport als organitzadors de la festa.

Els informadors recullen diàriament dades de funcionament de la neteja viària a primera hora de la tarda, i un altre cop, a mitjanit, per garantir que el protocol establert està funcionant correctament.

Reforç d´equips de neteja

Durant aquests dies, s´ha reforçat el servei de neteja amb equips d´operaris que fan la neteja intensiva els carrers des de les 7h als carrers, i des de les 2:30h a les places. Són 117 operaris més que se sumen al dispositiu habitual de la Vila de Gràcia, i que en total arriba a 213 operaris.

Aquest operatiu està repartit en tres torns de treball, entre matí, tarda i nit, i les seves principals funcions són l´escombrat manual o mecànic i el baldeig de carrers i places, a més del buidat de papereres, manteniment i neteja dels WC químics i la recollida de residus, tant els dipositats en contenidors com la recollida específica a comerços i restauració.

Fins ara, l´avaluació de la tasca de neteja de carrers és positiva. Des de la regidoria de Gràcia i l´àrea de Medi Ambient s´ha volgut garantir, en tot moment, el bon estat de la via pública durant el dia i també durant la nit, perquè tots els visitants puguin gaudir de la festa i de l´espai públic.Compartiu aquest contingut