Barcelona realitza una nova enquesta de salut a la població : Servei de Premsa

Barcelona realitza una nova enquesta de salut a la població

02/09/2011

L´Ajuntament de Barcelona, a través de l´Agència de Salut Pública (ASPB) i el Consorci Sanitari de Barcelona, està realitzant una nova Enquesta de Salut a una mostra representativa de la població de Barcelona de totes les edats, amb l´objectiu de conèixer l´opinió i la percepció dels ciutadans i ciutadanes sobre els seus problemes de salut, els estils de vida, activitats preventives i la utilització dels serveis sanitaris.

L´enquesta es farà a més de 4.900 llars barcelonines, un qüestionari exhaustiu que donarà dades de tota mena que facilitaran la millora de l´atenció integral a la ciutadania així com recursos per a la recerca. L´Enquesta és la sisena vegada que es porta a terme, i va iniciar-se de manera pionera des de Barcelona el 1983 pel que fa a l´Estat espanyol.

L´Enquesta de Salut de Barcelona és una activitat estadística de caràcter oficial prevista al Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014, que es desenvoluparà en el Programa anual d´actuació estadística del 2011. Així, i d´acord amb allò que disposa la Llei 23/1998 d´estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes haurien de facilitar la informació necessària de manera completa i verídica. Les conclusions de l´enquesta es faran públiques durant l´any vinent.

S´escolliran els domicilis de forma aleatòria per participar en l´Enquesta, i aquests rebran la visita d´un entrevistador/a, degudament acreditat/da. Tant l´Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) com l´empresa que realitza el treball de camp garanteixen la màxima confidencialitat de les dades, d´acord amb allò que disposa la Llei 23/1998 d´estadística de Catalunya.

L´Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l´Ajuntament i la Generalitat. La seva finalitat és vetllar per la salut de les persones residents i visitants de la ciutat, amb una clara orientació de servei públic i dedicació al client, seguint els principis de qualitat, que inclouen el segell 300+ d´excel·lència europea aconseguit per la institució aquest 2011.Compartiu aquest contingut