Declaració institucional de l´alcalde de Barcelona en relació a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el model lingüístic a l´escola : Servei de Premsa

Declaració institucional de l´alcalde de Barcelona en relació a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el model lingüístic a l´escola

06/09/2011

En relació a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d´instar a la Generalitat a modificar el paper del català com a llengua vehicular de l´ensenyament a Catalunya, l´Alcalde de Barcelona manifesta el seu total desacord per aquesta decisió que ve a qüestionar un model que durant els darrers trenta anys ha estat un dels més importants pilars per a la cohesió social al nostre país.

El model d´escola que entre tots ens hem dotat i que ens ha permès enfortir el model de convivència i integració als barris i ciutats de tot el país no pot ser en cap cas alterat per posicions intransigents i minoritàries.

Garantir la igualtat d´oportunitats per a tothom, assegurar un excel·lent nivell de competències lingüístiques tant en castellà com en català per a tots, i promoure la convivència han estat, sens dubte, uns dels més importants èxits d´aquest model. Tal i com proven les dades del Consell Superior d´Avaluació, les competències lingüístiques de Catalunya en castellà estan per sobre de la mitjana de la resta de l´Estat.

El sistema d´immersió lingüística representa a més, la base que ha permès la pervivència del català com a llengua pròpia de Catalunya, i que en els darrers anys ha promogut la integració de ciutadans i ciutadanes vinguts d´arreu i que, a partir de l´escola, han establert els seus vincles d´integració a la ciutat i al país. Un sistema que ha rebut el reconeixement internacional tant per l´aval científic de la UNESCO com el d´experts i institucions que han reconegut la contribució del model lingüístic a l´escola catalana com a foment de la convivència.

Les fites assolides en els darrers anys a la nostra ciutat en l´excel·lència en els camps de la recerca, la creativitat artística i la promoció de talent no poden ser alienes al model d´escola que ha forjat aquestes fites. La promoció de la formació i de la societat del coneixement és el veritable repte que Barcelona té avui per endavant, més que no posar en qüestió el normal funcionament de les nostres escoles. Així per exemple, en un context cada cop més global, incrementar el nivell de competències de l´alumnat en anglès ha de ser un objectiu compartit per tots. En cap cas hem de generar un model monolingüe sinó plurilingüe.

L´Ajuntament de Barcelona, en tant que capital de Catalunya, donarà suport al Govern de la Generalitat en totes aquelles accions que aquest decideixi emprendre en la defensa del model lingüístic que ha reeixit a les nostres escoles.
L´Ajuntament de Barcelona, a través de la seva participació en el Consorci d´Educació de Barcelona , garantirà la continuïtat del sistema lingüístic del conjunt de les escoles de la ciutat i no permetrà l´alteració del model pedagògic fruit d´un ampli consens en la comunitat educativa, tant de mestres com de famílies.

L´Ajuntament de Barcelona fa una crida al conjunt d´entitats cíviques i culturals de la ciutat a sortir en la defensa del model d´immersió lingüística, que ha impedit una esquerda en el nostre sistema de convivència i la divisió de la societat barcelonina i catalana per raó de la llengua.Compartiu aquest contingut