L´Ajuntament de Barcelona assumeix el lideratge en l´execució de Can Batlló : Servei de Premsa

L´Ajuntament de Barcelona assumeix el lideratge en l´execució de Can Batlló

06/10/2011

L´Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per canviar de modalitat en la reparcel·lació de Can Batlló, al districte de Sants-Montjuïc. Amb aquest canvi, el consistori passa a liderar el procés de desenvolupant urbanístic de l´antic recinte industrial, exigint als propietaris del sòl el compliment de les seves obligacions d´acord amb un calendari preestablert. El canvi de modalitat de reparcel·lació, passant del sistema de compensació a cooperació, arriba després d´haver-li requerit formalment a la propietat que complís els terminis d´execució i els deures que li son propis, especialment el pagament de les indemnitzacions. L´Ajuntament de Barcelona, que està en converses amb el Grup Gaudir, preveu aprovar definitivament el canvi de sistema abans de finals d´any i desencallar així el procés de transformació d´aquesta important peça. A partir d´ara, doncs serà el consistori qui marcarà el ritme i assumirà el control del calendari de transformació de l´àmbit de Can Batlló-Magòria, amb una superfície total de 134.780 m2 i on està previst fer-hi habitatges, zona verda i equipaments.

L´Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van aprovar definitivament a l´octubre de 2006 la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) en els àmbits de Can Batlló i Magòria. Això va suposar el punt de partida per l´aprovació dels projectes de reparcel·lació, que dividien l´àmbit en dos sectors, on destaquen tres propietaris per la gestió del sòl, Grup Gaudir, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

L´Ajuntament de Barcelona, al costat dels veïns

Can Batlló és una prioritat tant pel districte de Sants-Montjuïc com per la ciutat. El regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, s´ha reunit aquesta tarda amb representants del Centre Social de Sants, la plataforma d´entitats que reivindica l´ús ciutadà de l´antic recinte fabril. En aquesta reunió, el regidor ha explicat les gestions que el nou Govern municipal està desenvolupant per impulsar el futur de Can Batlló. Un treball i una aposta que ha quedat evident, per exemple, amb la decisió d´impulsar el model de reparcel·lació amb l´objectiu de liderar i agilitzar el procés de transformació de Can Batlló.

En aquest sentit, les converses mantingudes en les darreres setmanes i dies han permès que la propietat entregués al Districte les claus d´una de les naus del Bloc 11, un dels espais reivindicats per la plataforma d´entitats. A partir d´aquí, s´han pres les següents decisions:

– El Districte de Sants-Montjuïc ha lliurat aquesta tarda les claus d´una de les naus del Bloc 11 als representants del Centre Social de Sants. Les claus lliurades avui són les que quedaven pendents del Bloc 11
– S´ha anunciat el compromís de tirar endavant un conveni de cessió del Bloc 1
– I, finalment, el Districte s´ha compromès a realitzar els treballs de reparació de la coberta del Bloc 11 i a fer-hi les actuacions de sanejament necessàries, amb una aportació de 120.000 euros

El regidor del Districte ha reiterat la voluntat de seguir avançant de forma decisiva en la recuperació ciutadana de Can Batlló. ?Compartim els objectius i ens oferim per mantenir obertes totes les vies de diàleg i treball conjunt. Can Batlló és i serà una prioritat del Govern municipal?, ha manifestat Jordi Martí.

Una fàbrica de l´any 1878

Cap el 1878 es va construir la fàbrica tèxtil propietat del Sr. Joan Batlló en els terrenys de la finca anomenada de Can Mangala. Posteriorment, es van anar produint ampliacions fins arribar a la situació arquitectònica actual. L´any 1943, l´empresa va ser venuda a Julio Muñoz Ramonet, que va consolidar la transformació del conjunt fabril en un conjunt de magatzems i tallers llogats a diferents empreses, situació que es manté en l´actualitat. La construcció, als anys 60, del primer cinturó de Barcelona, sobre la traça de l´antic carrer Badal, va originar una important concentració edificatòria amb grans densitats i alçades, al límit de l´àmbit de la intervenció. Just abans de l´aprovació de la MPGM es van produir dos fets crucials per al futur del barri: un va ser la desaparició de l´estació de Magòria, que es va convertir en una zona majoritàriament esportiva i, l´altra, va ser el soterrament de la línia del ferrocarril.

Un exemple de reciclatge urbà respectant el passat fabril

L´àmbit de Can Batlló‐Magòria estava format per l´antiga fàbrica de filats i teixits de Can Batlló, situada just a l´altra banda del carrer d´Amadeu Oller i continuant el front de la Gran Via fins a l´Avinguda del Carrilet. El sector de Magòria és un àmbit urbà no consolidat situat en plena Gran Via de les Corts Catalanes, amb un front de 350 metres de llargada entre els carrers de Moianès i de Mossèn Amadeu Oller.

En el cas de Can Batlló, després de la llarga historia d´activitat tèxtil, les darreres dècades va estar ocupada per un nombre rellevant d´activitats industrials diverses en règim de lloguer. Pel que fa a la Magòria, des de la desaparició de l´antiga estació de ferrocarril, la manca de projectes interessants per a la ciutat ha fet que aquest sector s´utilitzés amb usos de baixa intensitat o provisionals.Compartiu aquest contingut