El web municipal ofereix el catàleg on line dels arbres, palmeres i arbustos d´interès local : Servei de Premsa

El web municipal ofereix el catàleg on line dels arbres, palmeres i arbustos d´interès local

07/10/2011

La web de l´Ajuntament de Barcelona ofereix des d´aquest octubre una nova presentació online del Catàleg d´Arbres, Palmeres i Arbustos d´Interès local inclosos en aquest cens municipal. Amb aquest catàleg es pretén posar a disposició de tothom la informació per conèixer millor quins són i on es troben els exemplars d´arbres i palmeres i arbustos i conjunts arboris més valuosos que hi ha als carrers i als jardins particulars de Barcelona.

Cada exemplar o conjunt arbori disposa d´una fitxa que inclou el nom de l´espècie, el número de catàleg, la seva ubicació – Districte, carrer, georeferenciació UTM-, la propietat, les característiques (alçària, diàmetre de la capçada, any de catalogació i data aproximada de naixement) així com una breu descripció- valoració i una fotografia. D´entre els arbres que s´exposen a consulta online hi ha exemplars emblemàtics dels districtes de la ciutat.

La inclusió en aquest catàleg n´assegura la conservació, ja que en cap cas els exemplars poden ser eliminats o veure´s afectats. Els elements que es tenen en compte a l´hora d´incloure un arbre dins aquest catàleg són, principalment, l´edat, la mida, la història i les qualitats estètiques.

L´elaboració d´aquest catàleg és fruit de les ordenances sobre la protecció de l´arbrat i la qualitat de vida, aprovades per l´Ajuntament de Barcelona l´any 1983. L´elecció de les espècies catalogades es realitza a partir d´uns paràmetres de valoració que analitzen aquells exemplars o plantacions interessants localitzats a la ciutat.

La catalogació dels arbres dins del Catàleg d´Arbres d´Interès Local és una competència del Consell Plenari de l´Ajuntament que, a proposta d´una Comissió de Catalogació inicialment formada per tècnics de Medi Ambient i Serveis Urbans, experts en agronomia, biologia, història de la ciutat i gestors dels espais verds, analitza paràmetres com la longevitat, la raresa, o l´ interès botànic, emblemàtic i històric. Donat l´interès públic de la protecció dels arbres d´interès local, l´any 2008 es van incorporar a la Comissió de Catalogació entitats, institucions, professionals i ciutadans relacionats amb l´entorn acadèmic, tècnic i professional de la jardineria i l´urbanisme. L´Ajuntament de Barcelona registra totes les peticions per a la catalogació d´arbrat. L´origen de les propostes pot ser molt divers: tècnics, ciutadans, associacions de veïns, institucions particulars i públiques, etc.

El Catàleg d´Arbres d´Interès Local online està disponible al web de Medi Ambient i Serveis Urbans (www.bcn.cat/mediambient, (Espais Verds-> Arbres i Palmeres -> Arbres i Palmeres d´Interès Local).Compartiu aquest contingut