Els joves nouvinguts que participen al programa ?Barcelona T´acull´ tenen una major taxa d´escolarització i utilitzen el català de forma quotidiana : Servei de Premsa

Els joves nouvinguts que participen al programa ?Barcelona T´acull´ tenen una major taxa d´escolarització i utilitzen el català de forma quotidiana

07/10/2011

El 80% dels 145 joves que van participar aquest estiu al programa ?Barcelona T´acull´, que es realitza durant els mesos d´estiu, ja estan escolaritzats. El 73% han obtingut una plaça en el sistema educatiu formal i un 7% realitzen altres itineraris formatius. A més, un 2% (9 joves) tenen programada una entrevista amb consorci d´educació per a valorar la seva situació.

El programa, que forma part de l´àrea d´Immigració de l´Ajuntament de Barcelona, busca fomentar i facilitar al màxim la integració a la ciutat d´aquells joves, d´entre 12 i 18 anys, que han arribat a la ciutat fruit del reagrupament familiar quan el curs escolar està finalitzant, i per tant, encara no estan escolaritzats.

Aquest servei s´ofereix des del mateix moment en què es detecta que una família està interessada en reagrupar un jove d´entre 12 i 18 anys. L´objectiu és que aquests nois i noies aprofitin l´estiu per formar-se, familiaritzar-se amb l´entorn i amb la llengua. Per això, entre d´altres activitats, el programa realitza un curs intensiu de llengua catalana, que permet els joves dotar-se d´una base perquè, quan iniciïn l´escola, no comencin de zero.

Aquest estiu, un total de 145 nois i noies de tots els districtes barcelonins van participar al programa, que es va realitzar entre el 4 de juliol i el 26 d´agost. Els joves provenien de 18 nacionalitats diferents, essent el grup més nombrós els provinents de Pakistan i Bolivia.

Els curs també ha servit els joves per conèixer la ciutat i per obtenir informació sobre tots aquells recursos municipals que l´Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels joves d´aquesta franja d´edat.

Es va dividir els assistents en diversos grups, que van poder fer les classes de català a diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, amb la que l´àrea d´Immigració ha establert un conveni de col·laboració. Les classes es van impartir a les biblioteques de Sant Pau Santa Creu (Ciutat Vella) , Sagrada Família (Eixample) , Vapor Vell (Sants ? Montjuic) , Mercè Rodoreda (Horta) , Les Roquetes (Nou Barris) , Can Fabra (Sant Andreu) i Manuel Arranz (Sant Martí).

Durant el curs també se´ls va fer diversos itineraris i excursions per llocs emblemàtics de Barcelona, i van poder conèixer de prop alguns grups de cultura tradicional i popular, com els diables i els Castellers de Gràcia, que els van fer una exhibició durant la Festa Major de Gràcia.

Un cop finalitzat el programa ?Barcelona T´acull´, l´àrea d´Immigració de l´Ajuntament de Barcelona fa un seguiment, de tot un any, dels nois i noies que han participat al curs per conèixer si han fet una integració positiva en el sistema escolar, o si han tingut problemes per seguir el curs.

D´aquest seguiment anual es desprèn que els joves del programa tenen una taxa d´escolarització superior als qui no ho han fet i tenen, a més, una major disponibilitat a utilitzar el català de forma quotidiana respecte als que no han participat. Això facilita que puguin seguir les classes de l´escola des de l´inici.

Al cap d´un any, els joves també en destaquen l´oportunitat que els suposa tenir una base de la llengua catalana a l´hora de relacionar-se, no només a l´escola, sinó també amb el seu entorn ?veïns, amics…—.

Amb aquesta iniciativa, en què la família pren també un paper molt rellevant per a la integració satisfactòria del jove, s´aconsegueix a més un apropament dels pares i mares al sistema educatiu català, així com a les activitats extraescolars que s´ofereixen des del sistema.

L´estudi de seguiment d´aquests nois i noies també destaca que s´incrementa la participació d´aquests en totes les activitats que ofereix la ciutat, de manera que aconsegueixen una millor interacció amb els joves de Barcelona.

El fet de conèixer la ciutat i el seu entorn abans de l´escolarització facilita els nois i noies nouvinguts un major apropament a la pròpia cultura de la ciutat, de manera que, amb el temps, ells també acaben participant en les seves manifestacions culturals, com les festes de barri, les entitats de cultura popular, etc…Compartiu aquest contingut