La Guàrdia Urbana i els Mossos d´Esquadra han lliurat als seus pares 717 menors per consum d´estupefaents i/o alcohol en parcs : Servei de Premsa

La Guàrdia Urbana i els Mossos d´Esquadra han lliurat als seus pares 717 menors per consum d´estupefaents i/o alcohol en parcs

21/10/2011

Des de l´any 2008 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos d´Esquadra uneixen cada any esforços tècnics en l´operatiu ?Cel Obert? amb la voluntat d´incrementar el control i la vigilància de l´interior de les illes de vianants, les places i els parcs del districte de l´Eixample, amb l´objectiu de protegir els joves menors d´edat que es trobin en situació de risc.

Aquesta iniciativa policial té un caràcter eminentment preventiu. La finalitat principal és la detecció de comportaments contraris a l´ordenança de civisme, infraccions a la llei 1/92 de seguretat ciutadana i la detecció de menors que estiguin consumint drogues i/o alcohol.
Els responsables policials actuen mitjançant la correcció i la denúncia de les següents infraccions:

? Consum d´alcohol al carrer
? Cants o crits molestant als veïns
? Consum i/o tinença d´estupefaents
? Us intensiu de la via pública
? Grafits o tags
? Circulació de motos per llocs no autoritzats
? Tinença d´armes prohibides
? Vandalisme en mobiliari urbà o jardins
? Infraccions a la normativa de gossos

L´objectiu prioritari és la protecció del menor, bé detectant situacions anòmales fetes pels mateixos menors o bé localitzant situacions en les quals els menors estiguin en situació de risc o vulnerabilitat davant de majors d´edat, com poden ser el consum d´estupefaents o el consum de begudes alcohòliques, entre d´altres.

En aquests casos, els agents lliuren els menors als pares o persona responsable amb una petita entrevista per explicar la situació o infracció que ha comés per tal que els tutors del menor en siguin conscients i coneguin la situació de primera mà. En la majoria d´ocasions són menors que o bé se´ls ha trobat consumint droga o alcohol o bé se´ls ha localitzat amb adults que estaven consumint i se´ls ha retirat d´aquest entorn.

Actuacions realitzades.

Des de l´inici de l´operatiu fins avui els agents dels dos cossos policials han realitzat un total de:

 8.888 identificacions

 1.428 denúncies per tinença o consum d´estupefaents (un 20% de les quals han estat a menors)

 627 denúncies per consum d´alcohol al carrer (un 8% de les quals han estat a menors)

 717 menors han estat lliurats als seus pares

En el que portem d´any la Guàrdia Urbana i els Mossos d´Esquadra han vigilat un total de 340 espais.

Cronologia de les actuacions:
Concepte 2008 2009 2010 2011*
Espais vigilats 410 712 640 340
Identificacions 1762 3134 2381 1611
Denúncies per tinença / consum estupefaents majors edat
248 365 337
192
Denúncies per tinença / consum estupefaents menors
51 116 67
52
Denúncies per consum alcohol majors edat 101 202 139 130
Denúncies per consum alcohol menors 12 11 28 4
Menors lliurats als pares 129 288 197 103
Fulls informatius lliurats (protocol ASP) 24 93 42 29
Denúncies gossos perillosos 6 8 15 11
Comís armes prohibides 10 7 5 7

*fins 31 de juliol

Mesures alternatives

El maig del 2008 va entrar en funcionament el protocol amb l´Agència de Salut Pública que ofereix una mesura alternativa a les sancions per aquests menors que són denunciats.
El ?Programa d´atenció psico-educativa dirigit a menors d´edat denunciats per infracció de l´article 25.1 de la llei orgànica 1/1992? ofereix una alternativa als menors entre 14 i 17 anys que acceptin voluntàriament rebre atenció psicopedagògica, com a mesura alternativa a les sancions que preveu la llei pel consum i per la tinença il·lícita de drogues.Compartiu aquest contingut