L´Alcalde Xavier Trias reclama al Govern de l´Estat la participació de l´Ajuntament en els ingressos de l´IVA que generen els turistes a Barcelona : Servei de Premsa

L´Alcalde Xavier Trias reclama al Govern de l´Estat la participació de l´Ajuntament en els ingressos de l´IVA que generen els turistes a Barcelona

24/10/2011

Aquest migdia l´Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit la reunió de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa entre l´Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l´Estat que s´ha celebrat a Madrid. La reunió ha estat presidida també per la vicepresidenta del govern català i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i el vicepresident del Govern de Política Territorial i ministre de Política Territorial i Administració Pública, Manuel Chaves. En representació de l´Ajuntament també hi ha participat la segona tinent d´Alcalde d´Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, el cinquè tinent d´Alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Jaume Ciurana, i el regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí. Aquesta Comissió és l´òrgan de seguiment de la Carta Municipal. L´alcalde Xavier Trias ha definit la trobada com una ?reunió de final d´etapa per part de l´administració de l´Estat i de començament del nostre mandat. Hem marcat els punts a tractar en el futur i hem fet seguiment de les coses que estan en marxa?.

L´Alcalde Trias ha posat per primera vegada sobre la taula una de les principals reivindicacions de la ciutat de Barcelona davant el Govern central pels pròxims mesos: la participació de l´Ajuntament en els ingressos per l´IVA que generen els turistes que visiten. Aquesta demanda està emparada per l´article 54.1 de la Llei 1/2006 de la Carta Municipal, i que exposa que el municipi de Barcelona participa en els ingressos de l´Estat d´acord amb el que preveu el Text refós de la LL. R. Hisendes Locals. Considerant les reformes que aquesta normativa pugui tenir en el futur, per mitja d´un sistema de cessió i/o participació en els impostos estatals. L´alcalde ha explicat que ?no discutim xifres, sinó mètodes. Volem participar sobre la generació de riquesa que produeix el turisme. Ho hem exposat de forma lògica i al ministre li ha semblat raonable i oportú. Sabem que la situació d´ara és preelectoral però ho perseguirem en el futur?. El govern municipal planteja una fórmula que pot permetre introduir la mesura en els Pressupostos Generals de l´Estat del 2012 mitjançant un coeficient corrector que tingui en compte la població no resident.

La reunió ha servit també per donar llum verda al Conveni de Col·laboració entre els Ministeris de Cultura y d´Economia i Hisenda, i l´Ajuntament de Barcelona per al finançament d´institucions amb àmplia projecció i rellevància del municipi de Barcelona.
Enguany les transferències recollides en els Pressupostos Generals de l´Estat del 2011 destinades al finançament d´institucions amb àmplia projecció i rellevància del municipi de Barcelona superaran amb escreix els 20.000.000 d´euros, segons el Ministeri de Política Territorial. L´alcalde Trias ha advertit que ?el conveni es compleix però no puc deixar de constatar coses que no entenc. Barcelona es reparteix vint milions d´euros entre una quinzena d´equipaments culturals. A Madrid, només el Reina Sofia, en rep quaranta-sis?.

L´alcalde Xavier Trias ha recordat al Govern central el seu compromís d´establir abans d´acabar aquest any 2011 un registre electrònic de faltes que permeti a les ciutats, i especialment a Barcelona, la lluita contra la multirreincidència en petits furts i robatoris, un fenomen de greu repercussió a la capital catalana que influeix de manera decisiva en la percepció d´inseguretat dels seus ciutadans. Xavier Trias ha constatat l´actitud positiva del govern central però ha remarcat que ?queda poc temps i espero que el registre electrònic sigui una realitat perquè a Barcelona suportem una pressió excessiva de faltes i petits furts?. La darrera reforma del Codi Penal que es va realitzar mitjançant la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny, recollia a la seva disposició addicional segona el Sistema Electrònic de registre de faltes, i establia que ?El Govern, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria, establirà en el termini d´un any un sistema electrònic de registre de faltes?. Aquest termini acaba el proper 23 de desembre.

La Comissió Interadministrativa ha donat un impuls al projecte de la Biblioteca Central Urbana. L´alcalde ha anunciat que l´Ajuntament començarà a construir l´aparcament previst i que els Pressupostos Generals de l´Estat del 2012 consignaran una partida per garantir la continuïtat de les obres de la Biblioteca, projectada a tocar de l´Estació de França.
Xavier Trias, d´altra banda, ha reivindicat la participació de l´Ajuntament de Barcelona en la gestió futura de l´Aeroport i ha recordat que ?és un mandat municipal que tots els grups defensarem?. L´Ajuntament també reclama que no es debiliti la presència institucional del consistori al Port. L´Ajuntament, la Generalitat i l´Estat han acordat que a partir d´ara tots els convenis i acords de la Comissió Interadministrativa de la Carta Municipal es redactaran en les dues llengües oficials.Compartiu aquest contingut