El 64,6% dels barcelonins aprova la gestió municipal : Servei de Premsa

El 64,6% dels barcelonins aprova la gestió municipal

12/01/2012

El Baròmetre semestral de l´Ajuntament de Barcelona i l´Enquesta de Serveis Municipals constaten que la crisi econòmica i els seus efectes se situen clarament en primera línia de les preocupacions dels ciutadans. Es tracta de les dues primeres enquestes realitzades en el nou mandat municipal, Baròmetre entre el 12 i el 19 de desembre i l´Enquesta de Serveis Municipals entre el 5 de setembre i el 16 de novembre.

Els dos treballs mostren clarament com la crisi econòmica i el seus efectes tenen un impacte cada cop més gran en l´opinió pública. Ja fa tres anys, la crisi va despuntar entre les preocupacions dels ciutadans, i progressivament s´han anat traslladant els seus efectes a la vida quotidiana de la gent, afectament directament les economies familiars.

El Baròmetre constata que l´atur i les condicions de treball (28,4%) i els problemes econòmics (15,5%) són, de llarg, les qüestions que personalment més afecten els barcelonins i barcelonines, pràcticament 10 punts més que fa 3 anys. L´atur i les condicions de treball (31,1%) també apareixen com el problema més greu de la ciutat, assolint el valor més elevat de tota la sèrie. L´atur com a primera preocupació dels ciutadans ha crescut 13,5 punts des del desembre del 2009. En aquell moment, el desembre de 2009, els ciutadans identificaven la inseguretat com el principal problema de la ciutat.

A diferència d´estudis anteriors, aquest cop és destacable veure la poca confiança dels ciutadans amb la situació actual i amb el futur. El 78,5% creu que l´estat de l´economia és dolent o molt dolent a Barcelona. Els percentatges són encara pitjors si es pregunta per Catalunya o per l´Estat espanyol. Els 85,4 creuen que l´estat de l´economia és dolent a Catalunya, mentre que a l´Estat el percentatge s´enfila fins al 92,5%.

?El pitjor encara està per arribar?

En el terreny de l´economia familiar, el 61,4% dels enquestats creuen que ha empitjorat, 18,6 punts més que el setembre del 2007. A més, el 46,3% pensa que el proper any la situació econòmica estarà pitjor i el 64,6% opina que ?el pitjor està encara per venir?.

En aquest sentit, el 95,8% opina que el país necessita canvis per afrontar el futur, mentre que el 83% creu necessari fer reformes per ajudar a les futures generacions encara que això impliqui fer sacrificar ara. També el 83% opina que les mesures per reduir el deute públic del país no es poden fer esperar. El 64,6% de las gent afirma que ha reduït despeses i el 58,1 que ho farà el proper any. El 42,4% afirma que ha retallat despeses en el lleure, mentre que el 21,1% i el 18,8% ho ha fet en alimentació i begudes no alcohòliques i en viatges o vacances, respectivament.

Per millorar la situació econòmica, més del 90% dels ciutadans opina que cal, per aquest ordre, millorar l´educació i la formació professional; usar l´energia de forma més eficient; fer més fàcil els tràmits per a la creació d´empreses; i invertir en recerca i innovació.

L´Enquesta de Serveis Municipals confirma també la tendència que assenyala el Baròmetre semestral. El 46% dels ciutadans se senten personalment afectats per un tema econòmic: atur, condicions de treball, problemes econòmics, prestacions i ajuts o accés a l´habitatge.

La valoració positiva de la gestió municipal creix 10,8 punts

La valoració de la gestió municipal aprova i millora. El Baròmetre revela que el 64,6% dels ciutadans creu que la gestió municipal és molt bona, bona o normal. Això suposa un creixement de 10,8 punts en relació al darrera Baròmetre realitzat, el desembre de 2010. L´Ajuntament de Barcelona és, a més, l´administració millor valorada. El 56,4% dels enquestats aproven la Generalitat, mentre que l´Estat només rep l´aprovat del 20%.

La valoració de la gestió municipal encara és més alta si agafem l´Enquesta de Serveis Municipals. En aquest estudi, el 75,4% dels ciutadans aprova l´Ajuntament, amb una nota mitjana de 5,7. De tota manera, pel que fa a la valoració de la gestió municipal, que és una pregunta que es fa en les dues enquestes, es pren com a més ajustada la del Baròmetre perquè és va realitzar fa menys temps.

L´alcalde Xavier Trias és el polític més ben valorat, amb un 5,4. La resta de puntuacions dels líders polítics municipals són les següents: Ricard Gomà (4,8); Jordi Hereu (4,6); Jordi Portabella (4,6); i Alberto Fernández Díaz (3,5).

Pel que fa a la intenció de vot, CiU se situa per davant (23,6%), seguida del PSC (9,1%).

La satisfacció de viure a Barcelona es manté amb un notable

Tot i que la percepció sobre l´evolució de la ciutat apunta alguns indicadors negatius, fruit dels efectes de la crisi econòmica, la satisfacció de viure a Barcelona es manté igual que en l´anterior Enquesta de Serveis Municipals i se situa en el 7,5.

El 53,7 dels enquestats creu que la ciutat està igual o ha millorat el darrer any, mentre que el 44,2% creu que ha empitjorat. Mirant el futur, el 58,7% opina que Barcelona continuarà igual o millorarà.

Pel que fa al barri, la nota mitjana supera en dues dècimes la de Barcelona. És a dir, els ciutadans puntuen de mitjana amb un 7,7 la satisfacció de viure al seu barri. Les puntuacions oscil·len entre el 6,9 de Ciutat Vella i el 8 de Les Corts.

Quan s´analitza a nivell de barri, val la pena destacar que en tots els cassos són més els que pensen que el seu barri millorarà que no pas els que pensen que empitjorarà.

Biblioteques, metro, mercats i recollida d´escombraries, els serveis més valorats

Les biblioteques, que repeteixen amb un 7,5, són el servei més ben valorat pels ciutadans. El segon servei més valorat, amb un 7,3, és el metro, seguit dels mercats i la recollida d´escombraries (7,0).

Dels 24 serveis contemplats en l´Enquesta de Serveis Municipals, un total de 16 obtenen una nota igual o superior a 6.

Hi ha 8 serveis que obtenen les millors valoracions de tota la sèrie: biblioteques, metro, mercats, recollida d´escombraries, activitats culturals, bus, festes populars i enllumenat.

En l´altre extrem, els ciutadans en suspenen quatre: l´aparcament (3,2); la gestió del soroll (4,7); la circulació (4,8); i la seguretat ciutadana la ciutat (4,8).

Cal dir que les valoracions atorgades pels usuaris dels serveis, és a dir, per les persones que efectivament els utilitzen, són, en general, millors que les que donen el conjunt dels entrevistats.

Destacar també la valoració del Bicing entre els usuaris (7,0), un augment de mig punt respecte l´any passat.

Al web de premsa hi trobareu tots els dossiers vinculats al Baròmetre i l´Enquesta de Serveis de Resultats.Compartiu aquest contingut