L´Ajuntament trasllada les estàtues humanes a la Rambla de Santa Mònica, estableix el pagament d´una taxa per exercir l´activitat i aposta per la qualitat : Servei de Premsa

L´Ajuntament trasllada les estàtues humanes a la Rambla de Santa Mònica, estableix el pagament d´una taxa per exercir l´activitat i aposta per la qualitat

12/01/2012

L´Ajuntament de Barcelona ha decidit traslladar l´activitat d´estàtua humana a la Rambla de Santa Mònica, establir una taxa i apostar per la qualitat. Aquesta decisió s´ha pres després del debat que va tenir lloc ahir en la primera reunió de Rambla Viva, l´organisme motor del Pla Cor -el projecte d´intervenció integral de la Rambla- que va reunir ahir per primera vegada al voltant d´una mateixa taula totes les entitats que tenen activitat i seu a la Rambla. En aquesta primera reunió, el Districte de Ciutat Vella va posar sobre la taula tres problemàtiques relacionades amb l´activitat de les estàtues humanes:

– El greuge comparatiu que es produeix amb altres activitats que es desenvolupen al passeig
– Els problemes de mobilitat i de seguretat que genera la ubicació actual
– La qualitat artística

El passeig central de la Rambla té diferents amplades al llarg dels 1.230 metres de longitud. En els trams més estrets no supera els 14 metres d´amplada, mentre que els trams més amples arriba als 31,5 metres. Es dóna la circumstància que l´activitat de les estàtues humanes s´exerceix actualment en el tram de la Rambla que va des del carrer del Bonsuccés fins a l´Arc del Teatre, en 15 punts autoritzats i senyalitzats. I aquest tram inclou les parts més estretes del passeig central. A més a més, les estàtues comparteixen aquest espai amb altres activitats com ara les parades de les floristes, els quioscos, o les terrasses. Una de les problemàtiques que genera aquesta activitat i que ha estat detectada al llarg dels primers mesos d´implantació de la Normativa de Regulació Específica per a l´Activitat d´Estàtua Humana a la Rambla de Barcelona (en vigor des de l´abril de 2011) ha estat que l´aglomeració de persones al voltant de les estàtues dificulta la mobilitat de la resta dels vianants, interfereix de forma negativa a les altres activitats properes i propicia petites activitats delictives. La ubicació en el tram final de la Rambla, que és la part més ampla del passeig i alhora la més lliure d´altres activitats, té com a objectiu principal superar aquests inconvenients.

Llicència d´ocupació de domini públic

La regulació actual de les estàtues humanes atorga a les persones que exerceixen aquesta activitat un permís en forma d´acreditació després de passar per un procés de selecció i de concurs. L´Ajuntament de Barcelona substituirà l´actual permís per una llicència d´ocupació de domini públic i aplicarà així la corresponent taxa municipal, que es calcularà amb els criteris basats en la Llei d´Hisendes Locals.

La Normativa Específica de Regulació de l´Activitat d´Estàtua Humana a la Rambla de Barcelona va entrar en vigor l´abril del 2011. Aquesta regulació defineix l´activitat d´estàtua humana com ?tota aquella persona que, imitant la modalitat d´escultura figurativa, porta a terme una activitat de forma estàtica. Aquesta activitat s´exerceix de forma individual.? Aquesta regulació estableix 15 punts marcats amb una placa a terra en els quals està autoritzada l´activitat d´estàtua humana. En cadascun dels punts es pot exercir l´activitat dues persones en torns diferents de matí (de 10h a 16h) o de tarda (de 16h a 22h). Les persones autoritzades per ocupar aquests punts van haver de passar un procés de selecció i un sorteig dels espais per poder accedir-hi. Cadascuna de les estàtues té un carnet acreditatiu que s´ha d´exhibir durant l´activitat. Aquest carnet té una vigència de l´any en curs, i s´ha de renovar cada any. En aquest moment, i de forma provisional, l´Ajuntament de Barcelona va prorrogar tres mesos aquests permisos en previsió dels possibles canvis que es podien produir arran de la posada en marxa del Pla Cor. L´Ajuntament de Barcelona aprofitarà la modificació d´aquesta normativa per introduir també alguns aspectes que reforcin la qualitat de l´activitat, entre ells la creació d´un jurat qualificat i especialitzat que avaluarà les propostes d´estàtua dels artistes durant el procés de selecció. Així mateix, la nova normativa recollirà algunes de les propostes presentades pel col·lectiu d´estàtues per tal de millorar les seves condicions de treball.

Pla de treball de Rambla Viva i objectius del Pla Cor

En la reunió d´ahir de Rambla Viva es van presentar els objectius específics del Pla Cor i un primer calendari de treball. Que preveu que la propera reunió sobre el Pla Cor tindrà lloc el dia 9 de febrer. En aquest cas, la reunió tindrà un caràcter plenari, ja que hi seran convidades també les associacions de veïns del districte i els agents econòmics i socials.

El calendari també preveu iniciar les reunions específiques per abordar el treball dels diferents eixos del Pla Cor.

Nota: adjuntem 2 plànols de la Rambla. Per altra banda, la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, atendrà els mitjans a les 12h d´avui al districte de Ciutat Vella.Compartiu aquest contingut