L´Ajuntament dinamitza el Registre Ciutadà per fomentar la participació dels barcelonins en els afers de la ciutat : Servei de Premsa

L´Ajuntament dinamitza el Registre Ciutadà per fomentar la participació dels barcelonins en els afers de la ciutat

23/01/2013

L´Ajuntament de Barcelona fa un nou pas per afavorir la participació ciutadana. El Govern municipal ha posat en marxa una iniciativa per dinamitzar el funcionament de Registre Ciutadà. Aquest Registre, actualitzat per última vegada l´any 2010, està format per 2.373 ciutadans i ciutadanes de Barcelona que han manifestat la seva voluntat de participar en els afers de la ciutat. El fet de formar part del Registra Ciutadà els permet també la possibilitat de formar part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del barri. El Registre, fins ara, havia tingut utilitat per renovar aquests òrgans consultius regulats per les Normes Reguladores de Participació Ciutadana i del Funcionament dels districtes. Ara, però, es vol anar més enllà per afavorir i fomentar la participació individual a través de la dinamització del Registre Ciutadà, augmentat la capacitat dels seus membres per intervenir i col·laborar en la millora de la qualitat dels espais de participació ciutadana de la ciutat. La Mesura de Govern, que avui s´ha presentat a la Comissió de Presidència i Règim Interior, vol potenciar la implicació dels membres del Registre en els afers col·lectius i, alhora, aprofitar les capacitat de les persones que l´integren, a més d´assolir un nombre rellevant de persones adherides provinents de tots els territoris, sectors socials, gènere i franges d´edat.

La iniciativa, elaborada a través del Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, preveu diverses mesures de dinamització, com ara:

– Un únic Registre, però amb filtres per districte i per barri, per tal de millorar l´eficàcia de la informació que es fa arribar als seus membres
– Organització d´una sessió d´acollida (informació i formació) cada sis mesos per les persones que s´inscriguin en el Registre, amb material que serveixi de guia per adreçar-se als diferents espais de participació
– Dos cops l´any es convocarà els membres del Registre Ciutadà a una reunió sobre l´estat de la ciutat, on s´informarà especialment dels processos participatiu si dels principals projectes de ciutat
– Un mínim de dos cops l´any es farà arribar informació sobre l´Agenda de la participació de la ciutat a totes les persones inscrites en el Registre
– Els membres rebran informació sobre l´obertura de qualsevol procés participatiu
– S´organitzarà anualment una sessió de formació en participació
– Es potenciarà el hastag #bcnparticipa i es crearà a facebook una pàgina del RegistreCompartiu aquest contingut