Barcelona es dota del Pla del Verd i la Biodiversitat : Servei de Premsa

Barcelona es dota del Pla del Verd i la Biodiversitat

25/01/2013

L´Ajuntament ha presentat a la Comissió d´Hàbitat Urbà d´aquesta setmana el Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona, un instrument estratègic que defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura. Aquest document planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica (green infrastructure), que produeixi beneficis per a les persones, subministri serveis ambientals i socials, generi llocs de vida dins l´hàbitat urbà, insereixi la natura a la ciutat, connecti i relligui la urbs en el territori i faci la ciutat més fèrtil i més resilient davant dels reptes de futur.

Aquest pla neix fruit del treball tècnic del consistori i d´un procés de participació amb més de 300 participants, entre experts, entitats ambientals i socials, empreses, gremis, col·legis professionals i professionals liberals, a més de les diferents administracions.

El document analitza els conceptes clau del verd i la biodiversitat a la ciutat de Barcelona, i marca com a prioritats la creació de corredors verds urbans, que lliguin les àrees naturals perifèriques amb la trama urbana; i l´aprofitament del que el pla defineix com a ?espais d´oportunitat?: omplint escletxes de verd, com els terrats, les parets mitgeres, o els espais entre edificis, augmentant la presència de verd allà on ja existeix, i generant noves formes de verd urbà, properes i productives, com els horts urbans.

Els objectius principals del pla són:
– Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat, evitant la pèrdua d´espècies i d´hàbitats
– Assolir la màxima dotació de superfície verda i la seva connectivitat
– Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat
– Avançar en el valor que la societat assigna al verd i a la biodiversitat
– Fer la ciutat més resilient en front els reptes emergents com el canvi climàtic

El Pla treballa amb un horitzó 2020, per la naturalesa de les accions que es proposen, prenent com a referència l´Estratègia de la Unió Europea per a la Biodiversitat fins al 2020, i el Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD), de les Nacions Unides, expressats en el Pla Estratègic de Biodiversitat i en els Objectius de Biodiversitat d´Aichi 2011-2020, i compta amb un pressupost de 61.915.754? per al període 2013-2015.

Un pla amb una visió de ciutat per al 2050

El Pla del Verd i de la Biodiversitat planteja la Barcelona de l´any 2050 com una ciutat on natura i urbanitat interactuen i es potencien, que disposa d´una infraestructura ecològica (green infrastructure) que relliga urbs i territori i que aporta serveis ambientals i socials: resiliència, paisatge, salut, bellesa, cultura i oportunitats de relació per a les persones. Es pretén evolucionar cap a una ciutat on s´apreciï, es conservi i es potenciï la biodiversitat com a patrimoni natural de la Terra i com a benefici per a les persones i les generacions presents i futures, i on s´aprofitin totes les oportunitats per fer lloc a la natura i per afavorir el contacte de les persones amb els elements naturals.

Arxiu relacionat:
Declaracions Joan Puigdollers, Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans (MP3 – 2,15 Mb)Compartiu aquest contingut