El Ple aprova la protecció del nucli antic de Sant Andreu : Servei de Premsa

El Ple aprova la protecció del nucli antic de Sant Andreu

01/02/2013

El Plenari municipal ha aprovat provisionalment i per unanimitat de tots els grups polítics la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l´àrea del nucli antic de Sant Andreu, que té per objectiu conservar i revitalitzar el nucli històric i tradicional del barri, amb una superfície de 720.332m2, situada entre l´avinguda Meridiana, el Passeig de Torras i Bages, el carrer de Grau i el carrer de Rovira i Virgili.

El nou planejament, que compta amb consens social i veïnal, preveu desafectar 268 habitatges del total de 300 habitatges que des de fa 37 anys estaven qualificats com a vials, zona verda o equipaments. També preveu consolidar el sostre destinat a equipaments i augmentar en més de 12.000 m2 de verd el que marcava el planejament vigent des del 1976.

En concret, la MPGM fa reserves de sòl per a futurs equipaments en l´àmbit de promoció social i associativa i d´atenció i inclusió social a la illa de Can Fabra i a la illa situada entre el carrer del Pont i el carrer de Segre.

El Pla també reforça i millora el paper del carrer Gran de Sant Andreu com a eix cívic i centre de barri i proposa, entre d´altres, la catalogació i protecció del patrimoni per preservar la memòria del conjunt del Poble Antic de Sant Andreu de l´any 1897.

» Pla Especial del Port Vell que regula el front dels Molls de la Barceloneta i del Rellotge

El Ple també ha aprovat definitivament, amb els vots del Govern i del Partit Popular, la Modificació del Pla Especial del Port Vell de Barcelona. L´objectiu és regular el front dels molls de la Barceloneta i del Rellotge amb la finalitat de poder destinar l´actual marina a acollir iots de gran eslora amb garanties, preservant el paisatge urbà d´aquets àmbits del Port Vell i ordenant les edificacions marítimes on hagin d´ubicar-se els serveis de la nova marina.

El Pla ordena i regula els dos edificis que es poden construir:
-Un destinat a recepció i servei a les tripulacions,de planta baixa, amb un sostre edificable màxim de 1.200 metres2.( situat a la confluència des Molls del Dipòsit i de la Barceloneta).
-Un edifici amb usos recreatius, administratius, restauració etc… de planta baixa més un pis amb un sostre edificable màxim de 2.750m2. ( confluència dels Molls Barceloneta i Rellotge)
El Pla regula i garanteix la visualitat del port des dels Molls de lliure accés públic i assegura el compliment dels criteris d´adequació paisatgística fixats per l´estudi d´impacte visual, dóna garanties mediambientals en la instal·lació del serveis urbans i garanteix el compliment de l´estudi de mobilitat, que conclou que no es produirà cap incidència remarcable ni en la xarxa viaria ni en la xarxa de transport públic.
El Planejament urbanístic aprovat avui va acompanyat del compromís de Marina Port Vell de seguir involucrada en el desenvolupament del Clúster nàutic per convertir Barcelona en un referent de la nàutica a nivell internacional i afavorir la creació de llocs de treball vinculats a aquets sector econòmic.Compartiu aquest contingut