La Guàrdia Urbana incrementa en un 52% les trobades amb les entitats i les associacions de la ciutat : Servei de Premsa

La Guàrdia Urbana incrementa en un 52% les trobades amb les entitats i les associacions de la ciutat

01/02/2013

La Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme un conjunt d´actuacions i trobades amb diferents entitats i associacions de la ciutat per tal d´explicar als principals agents econòmics i socials de la capital catalana la tasca que duu a terme el cos de policia barceloní. L´objectiu de la iniciativa, que aquest any s´ha reforçat, és el d´establir un diàleg i una col·laboració permanent amb aquestes entitats que permetin establir estratègies concretes per millorar la seguretat global de la ciutat.

El 2012, els responsables del cos de policia barceloní han fet un total de 5.234 reunions i trobades, el que suposa un increment del 52,7% respecte l´any 2011.

Alguns dels sectors més significatius han estat les reunions amb la gent gran, que s´han incrementat un 1.400%, les reunions amb representants del turisme i del comerç, que han pujat un 169,3% i les que s´han realitzat amb entitats de cultura, lleure i esport, que suposen un increment del 214%.

Les trobades formen part de les accions que realitza el cos de Policia Barceloní, en l´àmbit de la policia comunitària. En aquestes reunions, la ciutadania i les entitats expressen les problemàtiques que tenen detectades i el cos de policia barceloní les analitza i les tracta a nivell operatiu per tal de donar-hi resposta i fer un retorn de les actuacions.

La Guàrdia Urbana de Barcelona treballa des de l´anticipació i la prevenció per fer front a les conductes delictives que es donen a la ciutat. En aquest sentit aquest tipus de trobades permeten millorar la detecció dels conflictes emergents en el territori i millorar la prevenció dels mateixos.

En funció de la informació subministrada pels agents socials la Guàrdia Urbana pot analitzar les dades, planificar dispositius de caire preventiu i ajustar les actuacions de seguretat ciutadana. La relació amb la ciutadania i la seva major implicació en la seguretat de la ciutat permet que l´Ajuntament de Barcelona i els cossos policials, principalment la Guàrdia Urbana, puguin actuar amb més celeritat i més eficàcia davant dels fenòmens delictius.Compartiu aquest contingut