L´Ajuntament de Barcelona publica les bases del concurs per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries : Servei de Premsa

L´Ajuntament de Barcelona publica les bases del concurs per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries

08/04/2013Temps estimat de lectura: 4 minuts

L´Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, publica les bases del Concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona que té per objectiu recuperar el caràcter central que Cerdà havia projectat per a la plaça, ordenar els nous equipaments previstos en l´àmbit, generar un gran espai obert de 13 hectàrees i acabar amb el caràcter de nus viari que ha tingut fins ara la plaça, al ser el punt de confluència de les tres avingudes principals de la ciutat: la Gran Via, l´avinguda Diagonal i l´avinguda Meridiana.

La convocatòria del concurs coincideix amb l´inici de la transformació de la Plaça de les Glòries, amb l´enderroc de l´anella previst per a finals d´aquest any i l´entrada en funcionament d´equipaments de ciutat, com el DHUB i el Mercat dels Encants. Els criteris del concurs són coherents i respectuosos amb el Compromís de Glòries del 2007 i el planejament vigent i són fruit del treball conjunt que s´ha fet els darrers mesos amb tots els grups polítics del consistori i representants dels veïns, incorporant les seves principals demandes i reivindicacions. El text també té en compte el posicionament del Consell Consultiu d´Hàbitat Urbà i el COAC.

» El punt de partida: la MPGM del 2007

El planejament de referència és la MPGM en l´àmbit de la Plaça de les Glòries i els seus entorns aprovada definitivament l´any 2007. Segons les bases del concurs, en cap cas no podrà modificar-se el sostre edificable, la superfície de sòls per a espais verds i equipaments i les reserves per a habitatges en règim de protecció.

» Criteris bàsics del Concurs

Els criteris bàsics del concurs són:

– L´espai lliure s´organitzarà preferentment en un sol pla, maximitzant l´espai verd que haurà de ser el més compacte possible.
– Pel que fa a la mobilitat, eliminar el trànsit privat en superfície de tot l´àmbit, resolent el trànsit local amb la malla de l´Eixample, i deixant la Gran Via en túnel per al trànsit interurbà.
– Resoldre transitòriament el trànsit interurbà en superfície mentre no estiguin acabats els túnels segons el calendari previst per la Comissió Especial per a la Plaça de les Glòries.
– Compactar els equipaments amb la possibilitat d´agrupar-los en peces multifuncionals per tal de generar una ordenació urbanística més coherent amb un parc a escala de ciutat.
– Els equipaments a projectar són els del Compromís de Glòries. Cal prendre com a preexistència l´Escola Encants, actualment en projecte.
– La nova edificació haurà de ser coherent amb els volums edificats de l´entorn i tendirà a col·locar-se de forma perimetral.

» Funcionament del concurs

Es tracta d´un concurs de projectes restringit, amb intervenció de Jurat, per escollir un guanyador al que se li adjudicarà el contracte de serveis de redacció d´avantprojecte així com la possible adjudicació de la redacció del projecte executiu i l´assistència a la Direcció d´Obra. En una primera fase el Jurat seleccionarà un màxim 10 equips que demostrin la seva solvència tècnica. Un cop seleccionats, els concursants podran escoltar les opinions i necessitats dels veïns i veïnes dels entorns i de les entitats de la ciutat en un procés d´implicació ciutadana i finalment hauran de presentar de manera anònima les seves propostes. La resolució del concurs està prevista pel febrer de 2014.

El pressupost previst de licitació d´aquest concurs és de 331.648 euros (IVA exclòs), que inclou les primes de participació i l´import d´adjudicació del contracte de serveis per a la redacció de l´avantprojecte per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure d´urbanització de la Plaça de les Glòries Catalanes, amb el següent desglossament:

? Les primes de participació (participants de la Fase 2 no guanyadors, fins un màxim de 9): 20.000 euros (IVA exclòs) per cadascú, el que fa un total de 180.000 euros (IVA exclòs).

? Premi al concursant guanyador: 40.000 euros (IVA exclòs). Aquesta quantitat és a compte de l´import total del contracte per a la redacció de l´avantprojecte objecte del present concurs.

? Feines de redacció de l´Avantprojecte d´urbanització de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona: 151.648,00 euros (IVA exclòs).

» Composició del Jurat:

President:

? Arquitecte de reconegut prestigi internacional, Jaime Lerner, ex Alcalde de Curitiba
Vocals:

? President del Consell Consultiu d´Habitat Urbà, Carles Ferrater, Arquitecte
? Membre del Consell Consultiu d´Hàbitat Urbà de l´Ajuntament de Barcelona, Ramon Folch, Ecòleg
? Arquitecte en Cap de l´Ajuntament de Barcelona, Vicente Guallart
? Arquitecte de reconegut prestigi internacional, Josep Lluis Mateo, Arquitecte
? Enginyer expert en infraestructures i mobilitat, Francesc Magrinyà, Enginyer
? Degà del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, Lluís Comeron, Arquitecte
? Arquitecta designada pel Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, Margarita Jover, Arquitecte
? Director General de Barcelona Regional, Guillermo Müller, Arquitecte
? Arquitecta experta en Arquitectura Residencial, Mercè Berenguer, Arquitecte.
? Directora de Projectes d´Hàbitat Urbà, Maria Sisternas, Arquitecte
? Director General de Barcelona d´Infraestructures Municipals, SA, Angel Sánchez.
? 2 representants veïnals de la Comissió Especial per a la Plaça de les GlòriesCompartiu aquest contingut

Paraules clau
Anar a l'inici d'aquesta pàgina