S´inicien les obres per a recuperar la Torre del Baró : Servei de Premsa

S´inicien les obres per a recuperar la Torre del Baró

16/05/2013

L´Ajuntament de Barcelona, a través de l´àrea d´Hàbitat Urbà, ha iniciat els treballs per arranjar i refer els merlets d´obra de fàbrica del coronament de la Torre del Baró, situada a la carretera alta de Roquetes núm. 309-311, al districte de Nou Barris de Barcelona. Es tracta dels primers treballs per recuperar aquest edifici catalogat i salvar-lo del procés de degradació en el que es troba, per tal de reaprofitar-lo per a ús públic i com a mirador privilegiat de la ciutat.

Aquests merlets de 30 centímetres d´amplada que rematen l´edifici presenten actualment certa inestabilitat estructural que obliguen a reforçar-los i reconstruir els remats dels restants amb totxo massís. En concret, aquests dies s´estan refent els merlets de coronament de l´edifici amb maó massís manual igual als existents i col·locant baranes i proteccions suplementàries a la zona dels merlets. Els treballs d´arranjament dels merlets, tenen un pressupost de 22.000 euros, s´inclouen en la contracta de Patrimoni i s´allargaran durant un mes.

Adjuntem fotografies dels treballs en curs:
Imatge 1Imatge 2Imatge 3Imatge 4

Un Punt d´Informació del Parc de Collserola

L´Ajuntament de Barcelona, propietari de l´edifici, i el Consorci del Parc Natural de Collserola treballen amb l´objectiu d´adequar la Torre del Baró i el seu accés per a poder obrir-lo com a mirador, incorporant un Punt d´Informació del parc de Collserola i un petit bar cafeteria.

La recuperació de l´edifici per a ús públic permetria al Parc de Collserola disposar d´un espai de serveis per als usuaris, donat que està situat just a l´inici dels 21 Km de recorregut que tindrà el Passeig Mirador de les Aigües en el vessant barceloní de la serra de Collserola, un cop es completi l´obertura de tot el passeig que connecta l´extrem oriental, a Torre Baró, amb l´extrem de ponent de la serra a Sant Pere Màrtir. El seu ús està pensat per a vianants i bicicletes i en un futur formarà part de la Ronda Verda de Barcelona, un recorregut d´uns 60 km que voreja la ciutat de Barcelona.

En concret, el Departament de Projectes Urbans d´Hàbitat Urbà ha elaborat un avantprojecte de restauració, consolidació i arranjament de l´edifici. En els propers mesos es farà el projecte executiu per concretar les intervencions a fer per recuperar l´edifici per a ús públic. Es preveu l´inici de l´execució d´aquestes obres durant la tardor, amb un pressupost estimat de 235.000 euros.

Segons l´avantprojecte, l´edifici, que té 5 nivells, acollirà un petit espai d´explicació històrica de la finca, un punt d´informació sobre el Parc, un bar, serveis i disposaria d´un mirador a dalt de tot, on es podrien situar els mapes d´orientació geogràfica i urbana. A grans trets, les actuacions que es proposen inclouen adequar l´estructura actual, posar paviment ceràmic la planta baixa, col·locar les proteccions físiques i baranes necessàries a l´interior del edifici i adequar els WC. També es proposa construir una rampa d´accés des de la placeta a l´interior de l´edifici, reparar el paviment de formigó de l´exterior, executar les instal·lacions elèctriques, d´aigua potable, i de la xarxa de recollida d´aigües residuals amb petita depuradora. L´avantprojecte també contempla l´adequació de l´exterior i dels accessos amb una rampa.

La Torre del Baró, un edifici catalogat de principis del segle XX

La Torre del Baró és un edifici catalogat, amb un nivell de protecció B. Es tracta d´un edifici aïllat de construcció inacabada, que te els seus orígens al voltant del 1904, a on el baró de Sibatte, propietari dels terrenys, va fer construir una casa per a una filla seva. Ni aquest baró ni la torre son els que donen nom al barri, ja que l´origen del barri bé d´una altre torre avui desapareguda, a la zona de la meridiana, i que pertanyia a la família Pinós.

L´Ajuntament de Barcelona el 1987, a través del Consorci del Parc de Collserola (aleshores Patronat Metropolità del Parc de Collserola), va habilitar l´edifici, símbol del barri, i l´espai colindant com a mirador segons un projecte redactat pels arquitectes Jordi Bosch, Joan Tarrús i Santiago Vives. Amb posterioritat el districte de Nou Barris va construir un forjat que cobreix la planta baixa i va iniciar la construcció de dos serveis en la semi planta inferior, sense finalitat concreta, però aquests treballs no es varen finalitzar i des de a les hores l´edifici mirador, ha restat tancat al públic, amb diferents episodis de ocupació i destrosses interiors.Compartiu aquest contingut