Seleccionats els 10 equips del concurs per al Projecte de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries : Servei de Premsa

Seleccionats els 10 equips del concurs per al Projecte de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries

18/07/2013Temps estimat de lectura: 5 minuts

El jurat del Concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona ha seleccionat ?per currículum- els 10 equips que passen a la segona fase per elaborar les seves propostes per transformar aquest espai de 13 hectàrees i acabar amb el caràcter de nus viari que ha tingut fins ara la plaça. El concurs, previst en el Compromís per Glòries signat el 2007, busca garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat fomentant el transport sostenible, maximitzar l´espai verd i reordenar els equipaments previstos.

El jurat, que presideix l´arquitecte de reconegut prestigi internacional i ex Alcalde de Curitiba, Jaime Lerner, ha emès un veredicte per unanimitat després d´analitzar els 55 equips que s´han presentat i valorar la seva experiència, solvència tècnica i projectes anteriors. El jurat- format per 12 experts de diferents disciplines i 2 representants veïnals que han estat reunits en diferents sessions deliberatives- ha destacat la ?solvència i qualitat? dels despatxos professionals que s´han presentat on hi ha equips multidisciplinaris, joves, veterans, locals i internacionals. Tots ells confien que els equips seleccionat ?puguin proposar solucions a l´alçada del repte que representa transformar un espai tan emblemàtic i complex com la Plaça de les Glòries? .

Donada la rellevància de l´emplaçament de Plaça de les Glòries, s´han puntuat millor els despatxos professionals que han demostrat tenir projectes i equips interdisciplinars que resolen aspectes transversals, des de diferents disciplines, valorant especialment el caràcter integral dels projectes presentats, per damunt de les solucions purament arquitectòniques o d´enjardinament. En particular, s´han destacat els projectes que demostren l´aproximació pluridisciplinar per resoldre contextos complexos.

S´ha donat millor puntuació als equips que amb els seus projectes urbans han contribuït a formular les bones preguntes al municipi on actuen, així com aquells que han ajudat a traçar una estratègia d´implementació realista i amb possibilitat de perllongar en el temps. En aquest sentit, s´han puntuat millor aquells projectes que han donat suport a la ciutat trobant la millor solució per a espais on hi havia aspiracions i voluntats confrontades.

El jurat ha valorat els equips que en el seu currículum tenen projectes més ben integrats en la trama urbana, i els que han sabut llegir l´estructura del context i ha tingut en millor consideració aquells projectes que han trobat un equilibri just entre la natura i la ciutat. També s´han valorat els projectes que ajuden a crear identitat en llocs desestructurats.

També s´han valorat aquells despatxos professionals que amb la seva obra han demostrat que donen resposta a dues escales: l´escala local de proximitat i de barri i l´escala metropolitana o de connexió i millora de connectivitats. En concret, s´ha donat millor puntuació a aquells projectes que han contribuït a generar centres i/o a consolidar atractors urbans de dimensió metropolitana.

El Jurat ha puntuat millor les obres anteriors dels equips presentats que tendeixen a l´autosuficiència energètica, amb un ús raonable dels recursos econòmics i materials. S´han valorat els projectes que han dissenyat estratègies de minimització de la petjada ecològica, i que han emprat materials el cicle de vida dels quals és reduït. S´han destacat els projectes que resolen la mobilitat sostenible i que tenen menor impacte sobre el territori.

El jurat vol destacar que no s´han valorat les obres de manera aïllada sinó que s´ha tingut en compte el conjunt de les tres obres presentades, que mostren un ventall d´aproximacions i tipologies diferents.

Veredicte unànim del jurat

Els 10 equips seleccionats per a que presentin la seva proposta en aquesta segona fase del Concurs son els següents:

– UTE GLÒRIES EQUIP 10+1 (BOSCH CAPDEFERRO ARQUITECTURES, JOSEP BUNYESC ARQUITECTE, FRANCISCO CIFUENTES ARQUITECTE, DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, HARQUITECTES ÀREA PRODCUTIVA, LÓPEZ RIVERA ARQUITECTES, NÚRIA SALVADÓ ARQUITECTA, DAVID SEBASTIÁN ARQUITECTE, TED´A ARQUITECTES, GUILLEM MOLINER (UNPARELLD´ARQUITECTES), VORA ARQUITECTURA)
– UTE EMBA ESTUDI MASSIP BOSCH ARQUITECTES – TOPOTEK GESELLSCHAFT VON LADSCHAFTSARCHITEKTEN MBH
– UTE PORRAS LA CASTA SCP – RUBIO&ALVAREZ SALA SL
– UTE FUSES – VIADER – PEREA – MANSILLA ? DESVIGNE
– UTE ADD+ BAILO RULL – ARQUITECTURA AGRONOMIA – MAX DE CUSA ARQUITECTES – BRUNO REMOUE ASSOCIATS
– UTE MBM – BB+GG ? CICSA
– UTE ENRIC SERRA – MOISES GALLEGO – JORDI BELLMUNT – ANGEL CARLOS APARICIO
– UTE MARTINEZ LAPEÑA TORRES ARQUITECTOS REVETLLAT RIBAS ESTEYCO
– UTE AGENCE TER & ANA COELLO DE LLOBET
– UTE BRU LACOMBA SETOAIN SLP – LKS INGENIERIA SCOOP

Propers passos del procés

Un cop seleccionats, els equips concursants tindran diverses sessions de treball amb responsables de les diferents àrees de l´Ajuntament per tal de distribuir als equips tota la informació necessària per abordar la segona fase. Així mateix, els equips seleccionats podran escoltar les opinions i necessitats dels veïns i veïnes dels entorns i de les entitats de la ciutat en un procés d´implicació ciutadana que tindran lloc el 26, 30 de setembre i 1 d´octubre al Disseny Hub Barcelona. Finalment els equips hauran de presentar de manera anònima les seves propostes. La resolució del concurs està prevista pel febrer de 2014.

El pressupost de licitació d´aquest concurs és de 331.648 euros (IVA exclòs), que inclou les primes de participació i l´import d´adjudicació al guanyador del contracte de serveis per a la redacció de l´avantprojecte per al Projecte Urbà de l´Espai Lliure d´urbanització de la Plaça de les Glòries Catalanes.

Criteris bàsics del Concurs

Els criteris bàsics del concurs són, que son coherents amb el Compromís de Glòries del 2007 i el planejament vigent, son:

– L´espai lliure s´organitzarà preferentment en un sol pla, maximitzant l´espai verd que haurà de ser el més compacte possible.
– Pel que fa a la mobilitat, eliminar el trànsit privat en superfície de tot l´àmbit, resolent el trànsit local amb la malla de l´Eixample, i deixant la Gran Via en túnel per al trànsit interurbà.
– Resoldre transitòriament el trànsit interurbà en superfície mentre no estiguin acabats els túnels segons el calendari previst per la Comissió Especial per a la Plaça de les Glòries.
– Compactar els equipaments amb la possibilitat d´agrupar-los en peces multifuncionals per tal de generar una ordenació urbanística més coherent amb un parc a escala de ciutat.
– Els equipaments a projectar són els del Compromís de Glòries. Cal prendre com a preexistència l´Escola Encants, actualment en projecte.
– La nova edificació haurà de ser coherent amb els volums edificats de l´entorn i tendirà a col·locar-se de forma perimetral.

Composició del Jurat

El jurat està format per 12 experts de diferents disciplines de reconeguda solvència i 2 representants veïnals. Des del mes de maig han celebrat diverses sessions deliberatives que han culminat amb l´emissió del veredicte.

President:

? Arquitecte, urbanista, ex president de la Unió Internacional d´Arquitectes i ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner.
Vocals:

? President del Consell Consultiu d´Habitat Urbà, Carles Ferrater, Arquitecte
? Membre del Consell Consultiu d´Hàbitat Urbà de l´Ajuntament de Barcelona, Ramon Folch, Ecòleg
? Arquitecte en Cap de l´Ajuntament de Barcelona, Vicente Guallart
? Arquitecte de reconegut prestigi internacional, Josep Lluis Mateo, Arquitecte
? Enginyer expert en infraestructures i mobilitat, Francesc Magrinyà, Enginyer
? Degà del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, Lluís Comeron, Arquitecte
? Arquitecta designada pel Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, Margarita Jover
? Director General de Barcelona Regional, Guillermo Müller, Arquitecte
? Arquitecta experta en Arquitectura Residencial, Mercè Berengué
? Directora de Projectes d´Hàbitat Urbà, Maria Sisternas, Arquitecte
? Director General de Barcelona d´Infraestructures Municipals, SA, Angel Sánchez.
? Jaume Bàdenes, Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, representant de la Comissió de Seguiment
? Joan Itxaso, Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, representant de la Comissió de SeguimentCompartiu aquest contingut

Paraules clau
Anar a l'inici d'aquesta pàgina