Comença la construcció del col·lector de Vila i Vilà per millorar el drenatge a la zona del Paral·lel : Servei de Premsa

Comença la construcció del col·lector de Vila i Vilà per millorar el drenatge a la zona del Paral·lel

15/11/2013Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona comença les obres de construcció d’un nou col•lector al carrer de Vila i Vilà. L’actuació, que es dividirà en tres fases, s’allargarà fins a 2016, amb l’objectiu de construir un nou col•lector que incrementarà la capacitat de drenatge de tot l’àmbit i acabarà amb els problemes d’inundabilitat de la zona sud del Raval i del Poble-sec.

 

Una obra per evitar inundacions

El projecte preveu crear un nou eix drenant que augmenti la capacitat hidràulica de la xarxa de la zona i eviti aquestes inundacions. L’actuació, promoguda per la Direcció del Cicle de l’Aigua de Medi Ambient i Serveis Urbans d’Hàbitat Urbà, compta amb un pressupost de 21’03 milions d’euros i una durada prevista de 30 mesos, i constarà de:

•    Nou col•lector pel carrer Vila i Vilà, incloent obra singular del pas per sota l’accés al funicular de Montjuïc.
•    Reparació d’un tram de col•lector de l’av. Paral•lel.
•    Reforç mitjançant un desdoblament del col•lector d’av. Paral•lel.
•    L’execució de sobreeixidors entre els dos col•lectors existents de l’av. Paral•lel al nou col•lector
•    L’ampliació del dipòsit d’aigua freàtica existent a la pl. Bella Dorita.
•    Reforç de la recollida superficial de les aigües pluvials mitjançant la col•locació d’un sistema de reixes situades a la cruïlla de Rda. St. Pau-av. Paral•lel.

 

Una peça clau a la xarxa de retenció d’aigües de la ciutat

Aquesta obra ha de permetre acabar amb els problemes d’inundacions que es produeixen per la insuficiència hidràulica dels dos col•lectors existents a l’avinguda Paral•lel i dels excedents de la conca de Diagonal-Barceloneta, que vessa cap al Paral•lel. En l’actualitat, en episodis de fortes pluges l’aigua no recollida s’acumula a la zona i genera inundacions, creant un flux cap a la zona més baixa de Ciutat Vella.

Des del 1999 s’ha actuat en aquesta zona de l’Eixample Esquerre i Raval posant en servei dipòsits com el de l’Escola Industrial, el col•lector del carrer Londres, i més recentment el dipòsit del carrer Urgell, que han ajudat a millorar considerablement la situació del barri, sobretot a la zona dels voltants de l’avinguda Roma i fins a la Gran Via. També s’han dut a terme actuacions de millora de la xarxa local del Raval, però quedava sense resoldre una de les peces clau, com era la construcció d’un col•lector específic per resoldre les insuficiències pròpies de l’avinguda Paral•lel, que reforcés l’actual xarxa ampliant-ne la capacitat fins al carrer Carrera.

Actuació en tres fases
Les actuacions a realitzar s’han dividit en tres fases:
Fase 1: Actuacions a l’avinguda Paral.lel
Fase 2: Actuacions al c. Vila i Vilà entre c. Plaudàries i pl. Bella Dorita.
Fase 3: Actuacions al c. Vila i Vilà entre c. Carrera i c. Palaudàries

Aquestes actuacions al subsòl s’emmarquen en el gran projecte de ciutat de transformació de l’avinguda del Paral•lel que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, un pla de millora que vol recuperar l’avinguda per al veïnat i reforçar la seva singularitat, creant nous espais d’estada i convertint-la en una via de referència de la ciutat per a les arts escèniques i la gastronomia.

vila_1

Primera fase fins al juny de 2014

En aquesta primera fase, des del 17 de novembre fins al juny del 2014, es realitzarà un desdoblament del col•lector existent al costat Eixample, amb un tub de 2’20m de diàmetre, des de Calàbria fins a la Ronda Sant Pau creuant el paral•lel fins a la plaça Bella Dorita i connectant-lo al col•lector existent al carrer Vila i Vilà i el reforç de la captació superficial a la Ronda Sant Pau. En aquesta primera fase es millorarà notablement el funcionament del drenatge, que actualment desborda en casos de pluges abundants, que es produeixen de mitjana 1 cop l’any i que s’ampliarà fins a pluges amb un període de retorn de 3 anys (de mitjana es produeixen cada 3 anys).
Com a actuacions complementàries, també es treballarà en l’ampliació de l’actual dipòsit de freàtiques de 50 m3 de capacitat fins a 300m3 que permetrà disposar de més capacitat d’ús de l’aigua freàtica per al reg de tot el parc de Montjuïc. Igualment es desplaçarà l’hidrant existent a la plaça Bella Dorita a la cruïlla de la Ronda Sant Pau amb el carrer Sant Pau, atenent a les reivindicacions veïnals.

 

Afectacions al trànsit per a l’inici d’obres

Amb l’inici de les obres de construcció del nou col•lector, a partir del 17 de novembre i fins al juny de 2014 hi haurà afectacions al trànsit en alguns trams de l’avinguda del Paral•lel, amb trasllat de diverses parades d’autobús, reduccions de carrils i desviaments de trànsit.
El desviament previst a l’avinguda del Paral•lel es pot dividir en dos trams:
–    Tram carrer de Calàbria – carrer de Viladomat: es mantindran dos carrils de circulació en direcció Port, i tres en sentit plaça d’Espanya.

–    Tram carrer de Viladomat – Ronda de Sant Pau: es mantindran dos carrils de circulació en sentit Port, i un únic carril reservat per a serveis i autobusos en sentit plaça d’Espanya. La resta del trànsit en sentit plaça d’Espanya es desviarà per la ronda de Sant Pau i el carrer del Marquès de Camposagrado.

 

Dos fases més fins a la primavera de 2016

En les dues fases següents, s’actuarà al c. Vila i Vilà entre c. Plaudàries i pl. Bella Dorita, i al tram del carrer c. Vila i Vilà entre c. Carrera i c. Palaudàries.

Dotades amb un pressupost de 5’58 M€ la segona fase i 9’59 milions d’euros la tercera,  centraran els treballs en la reconstrucció del col•lector existent i instal•lació dels dos tubs definitius de major capacitat i de 2’7 m de diàmetre, per finalitzar la connexió amb la xarxa principal, amb el col•lector existent al carrer Carrera.

Aquestes dos fases tindran una durada de 7 i 16 mesos respectivament.

Importància dels dipòsits i col•lectors en la xarxa hidràulica de la ciutat

Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials són elements de la xarxa de clavegueram amb dues funcions molt concretes:

–   Regular el cabal d’aigua circulant pel clavegueram en temps de pluja, de manera que la xarxa aigües avall pugui funcionar de manera descarregada en episodis de forts aiguats.
–    Retenir l’aigua de pluja en els dipòsits per reduir la contaminació que pugui arrossegar cap a platges, rius i port, perquè si aquesta aigua es deixa anar poc a poc, pot ser tractada a la depuradora. D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació degut a la sedimentació provocada per la seva retenció.

Els efectes beneficiosos dels dipòsits són percebuts, no només pels veïns de les zones inundables de la ciutat per ells protegides, sinó també pels més de 4 milions de visitants anuals de les platges de Barcelona, i indirectament per un nombre indefinit de visitants d’altres platges limítrofes. A més, contribueixen en la preservació dels ecosistemes aquàtics i marins.

vila_2

Actualment a la ciutat hi ha 13 dipòsits amb una capacitat total d’emmagatzematge de 476.300 m3. Anualment, Barcelona rep uns 600 mm/any de pluja en uns 60 episodis significatius, dels quals 19 es qualifiquen com a rellevants (>10 mm). Els dipòsits regulen un volum de 3’7 milions de m3/any i eviten l’abocament incontrolat de 940 tones/any de matèria en suspensió.

vila_3Compartiu aquest contingut

Paraules clau
col·lector/ Paral·lel/ Vila i Vilà/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina