En marxa les primeres obres de regeneració urbana de carrers i parcs del Pla de Millora Integral : Servei de Premsa

En marxa les primeres obres de regeneració urbana de carrers i parcs del Pla de Millora Integral

23/01/2014Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquest mes de gener s’han iniciat nou actuacions del Pla de Millora Integral de l’espai públic de Barcelona, als districtes de Nou Barris, Sant Martí, Horta-Guinardó, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. A aquestes nou actuacions s’hi sumen les obres de millora del parc infantil dels Jardins de Màlaga, a Sants-Montjuïc, en marxa des del desembre.

En total són deu actuacions de millora de l’accessibilitat, arranjament, pavimentació, renovació del mobiliari urbà, el clavegueram, enllumenat, sensors i serveis.

Actuacions a 65 trams de carrer i 13 parcs de tota la ciutat

El Pla de Millora Integral de l’espai públic de Barcelona contempla actuacions fins al 2015 de renovació integral a 65 carrers i 13 parcs, en un pla d’actuació capil·lar que arribarà a tots els districtes. Aquestes actuacions requereixen una inversió de prop de 45’57 milions d’euros: 40.390.510 € per a actuacions integrals i 5.178.164 € per a espais verds.

El pla ordena les actuacions de regeneració urbana dels barris pel que fa a millores en l’accessibilitat, la il·luminació, el paisatge urbà, el drenatge, l’enjardinament i el manteniment. Les actuacions de millora dels diferents elements urbans s’executen de manera conjunta perquè resultin menys costoses i més eficients. A més, es potencia l’ús de materials eficients per tal d’aconseguir més estalvi energètic.

Amb aquestes actuacions, es plantaran 597 nous arbres, es renovaran 56.875 metres quadrats de voreres, s’actualitzaran 1.950 punts de llums i es rehabilitaran 3.500 metres lineals de clavegueres. També es soterraran 4.875 metres de línies aèries de serveis i es pavimentaran amb nou asfalt 79.625 metres quadrats. A més, les actuacions permetran uns 213.525 kw/h d’estalvi en la factura energètica de la ciutat.

Millorar l’accessibilitat a les places d’Horta-Guinardó

A Horta-Guinardó, s’han iniciat les obres de les placetes Montbau i la plaça Raimon Casellas. A les placetes de Montbau es treballa per millorar l’accessibilitat de les nou placetes adjacents i per reordenar l’àrea d’aparcament de les quatre places que donen al carrer de Joan Sales. Amb l’actuació es renovarà l’enllumenat, es plantarà nou arbrat i es millorarà la xarxa de clavegueram i el paviment de les voreres, en una actuació que es preveu finalitzar al mes de setembre.

A la plaça Raimon Casellas i entorns, es millorarà l’accessibilitat: es renovaran les escales que comuniquen amb el carrer d’Albert Llanas, i s’hi instal·larà un nou ascensor. També s’eliminaran les petites escales actuals i es substituiran per rampes.

Plataforma única al carrer Prat d’en Rull de les Corts

Al districte de les Corts s’han iniciat les actuacions d’arranjament del carrer Prat d’en Rull, en el tram entre la Travessera de les Corts i el carrer del Taquígraf Garriga.

Amb l’actuació, que es preveu finalitzar a la primavera, es millorarà i s’ampliarà la xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals de recollida d’aigües pluvials, es renovarà el paviment de voreres i calçada i es convertirà en plataforma única amb prioritat per a vianants. També s’hi col·locarà nou mobiliari urbà, s’instal·larà nou enllumenat intel·ligent, d’acord amb els criteris del Pla Director d’Il·luminació de la ciutat, i es milloraran els serveis i les infraestructures de connexió wifi, sensors, fibra òptica, etc.

Un nou interior d’illa a Sant Martí

A Sant Martí s’han iniciat els treballs al carrer Joan de Peguera, a un nou interior d’illa a l’avinguda Diagonal 60, i al passatge de Puigmadrona.

Al carrer Joan de Peguera, en el tram entre el carrer Rogent i el carrer de l’Eterna Memòria, es remodelarà la vorera i la calçada, transformant la secció del carrer en plataforma única, amb prioritat per als vianants. També es renovarà la xarxa de clavegueram de la zona, s’instal·larà nou enllumenat intel·ligent que dóna més sensació de llum i prioritat a les zones d’ús de vianants, i es renovarà el mobiliari urbà. A més, es soterraran les línies de serveis aèries. Aquestes obres finalitzaran al voltant del mes d’abril.

A la via interior existent a l’avinguda Diagonal 60, entre els carrers de Pallars i Agricultura, es millorarà l’accès per proporcionar un espai per a l’aprofitament dels veïns a l’interior d’illa, que actualment es troba sense urbanitzar. Es pavimentarà , s’instal·larà una xarxa de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials, es plantarà nou arbrat, es millorarà la xarxa de reg, i es renovarà l’enllumenat públic amb tecnologia led. Amb aquesta actuació, que es preveu finalitzar al mes de maig, es regularitzen els desnivells existents i es millora l’accés als locals de planta baixa i al pati de l’escola, reordenant l’espai d’aparcament per a vehicles.

Al passatge de Puigmadrona, entre el carrer Mallorca i el carrer del Degà Bahí, es renovarà el paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única amb voreres més amples. També s’instal·laran noves columnes d’enllumenat i es plantarà una línia d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg automatitzat, es col·locaran elements de mobiliari urbà com papereres i fitons i s’aprofitarà per a soterrar les línies aèries de baixa tensió. També es millorarà la xarxa de recollida d’aigües pluvials, es plantarà nou arbrat i es col·locaran noves columnes d’enllumenat, en una actuació que es preveu finalitzar al mes de maig.

Nou Barris renovarà les escales del carrer Llerona

A Nou Barris s’estan fent millores a les escales del carrer Llerona amb el carrer Balenyà i al carrer Campreciós.

Les escales del carrer Llerona amb Balenyà s’estan reconstruint i s’aprofitarà l’actuació per renovar l’enllumenat i fer el soterrament de les línies aèries de serveis, en una actuació que es preveu finalitzar al mes d’abril.

Al carrer de Campreciós, des de la Via Favència fins al carrer de les Torres, s’ampliaran i renovaran voreres, i es millorarà l’enllumenat, amb tecnologia LED i d’acord amb els criteris del Pla d’Il·luminació de la ciutat i s’instal·larà fibra òptica. També es soterraran les línies aèries de serveis i es renovarà el mobiliari urbà, en una actuació que es perllongarà fins al mes de maig.

Millorar el carrer Osona i el carrer Putget a Sarrià-Sant Gervasi

I a Sarrià-Sant Gervasi, s’actuarà al carrer d’Osona, en el tram des del carrer d’Homer fins a la cruïlla amb el carrer Putget, i en el mateix carrer Putget des d’Osona fins al carrer Manacor.

Amb l’obra, que es preveu finalitzar al mes de maig, es millorarà la xarxa de clavegueram i de recollida d’aigües pluvial, es renovarà el paviment de voreres i calçada.

Amb aquesta actuació es transformarà la secció d’aquest carrer en plataforma única, amb prioritat invertida per als vianants, i s’ampliaran les voreres.

A més, es milloraran les instal·lacions de serveis i es renovarà l’enllumenat, amb la incorporació de nova tecnologia que millori la sensació de llum i la lluminositat.

Més jocs infantils als Jardins de Màlaga, a Sants-Montjuïc

Al mes de desembre ja es va iniciar l’actuació de millora del parc infantil als Jardins de Màlaga, al districte de Sants-Montjuïc, també dins del PMI. En aquesta obra s’ha creat una nova àrea de joc infantil i s’ampliarà l’existent, eliminant l’actual àrea de gossos. L’àrea de jocs infantils de nova creació s’ubica a prop de l’escola bressol El Fil, i estarà destinada a nens fins a 5 anys. També s’amplia l’àrea de jocs actual, per a nens dintre 6 i 12 anys. Aquesta obra finalitzarà el els pròxims dies.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
regeneració/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina