Informe sobre l’estat de la ciutat: Barcelona 2014. El compromís amb les persones i la creació d’ocupació : Servei de Premsa

Informe sobre l’estat de la ciutat: Barcelona 2014. El compromís amb les persones i la creació d’ocupació

28/01/2014

El Plenari del Consell Municipal celebrarà divendres el debat sobre l’estat de la ciutat, a partir d de l’informe “Barcelona 2014. El compromís amb les persones i la creació d’ocupació”, que ja és a les mans de tots els grups municipals. L’informe és un exhaustiu treball amb els principals indicadors de l’any 2013, i també assenyala quines són les perspectives i les prioritats per aquest any. Tot i que les previsions econòmiques general comencen a ser més optimistes, el Govern municipal manté el compromís pel benestar de les persones i la creació d’ocupació, com ja s’ha produït en els últims anys, amb un increment de la despesa social que ha passat dels 184 milions de l’any 2011 a 232 milions. Aquest esforç pressupostari ha permès atendre un 15,6% més de persones als Centres de Serveis Socials i un 31% més els serveis d’atenció domiciliària, un 37,1% més la teleassistència. En l’informe també es destaca el creixement d’un 61% de les places d’escola bressol i que la taxa de graduats a l’ESO ha assolit el 89%, experimentant una millora i superant la mitjana de Catalunya.

L’Informe també fa referència a les dades sobre la renda familiar disponible corresponents a l’any 2012, que ja estan disponibles al web bcn.cat/estadistica. Aquestes dades confirmen que per primer cop des del 2007 s’ha posat fre al creixement de les desigualtats, si bé l’índex de rendes baixes segueix essent alt, fruit de la crisi i l’atur.

En aquest sentit, l’informe que es presenta al Plenari del Consell Municipal posa l’accent en l’aposta per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats, donant especial atenció a les persones més vulnerables. L’esforç en atenció social i en inversió als barris ha d’anar acompanyat de la creació de més llocs de treball, un factor clau per avançar en aquesta tendència de millora de les desigualtats.

Durant el 2013 a Barcelona es van crear 6.600 societats mercantils (un 5% més que el 2012), el sector turístic va registrar un nou rècord, amb 6,1 milions de visitants, el port va moure 38 milions de mercaderies i l’aeroport va registrar fins a 35,2 milions de passatgers. L’assistència a nous emprenedors i nous projectes d’inversió, la propera obertura de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’aposta pels sectors d’alt valor afegit, com ara la capitalitat del mòbil, les ciències de la salut o el vehicle elèctric, seran factors importants per accelerar la reactivació econòmica.Compartiu aquest contingut